AKTUELLT | Filtrera:

Från oss

REMISSYTTRANDE: Ytterligare verktyg för makrotillsyn

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissyttrande över Finansinspektionens förslag.

Från oss

REMISSYTTRANDE: Nya värdepappersföreskrifter Mifid 2

Sparbankernas Riksförbund har lämnat följande remissyttrande över Finansinspektionens förslag till nya värdepappersföreskrifter, Mifid 2.

Från oss

REMISSYTTRANDE: Förslag till föreskrifter om vissa betalkonton

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissyttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter.

Från oss

REMISSYTTRANDE: Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissyttrande över rubricerade promemoria.

Från oss

REMISSYTTRANDE: För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Sparbankernas Riksförbund har lämnat yttrande över rubricerade utredning. Du kan läsa yttrandet här

Lediga tjänster

Sparbanksstiftelsen Finn söker ny vd

Sparbanksstiftelsen Finns nuvarande vd går vidare till ett nytt uppdrag och därmed söker vi dennes efterträdare.