AKTUELLT | Filtrera:

Från oss

Remissyttrande

Sparbankernas Riksförbund har lämnat sitt yttrande över Justitiedepartementets promemoria "En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar".

Från oss

Remissyttrande

Sparbankernas Riksförbund har lämnat sitt yttrande över Finansinspektionens förslag till justeringar av bestämmelserna i för­ord­ning (2009:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och för­ordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verk­samhet.

Näringsminister Mikael Damberg och Emil Källström, Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson

Från oss

Brev till regeringen

Till 

Finansmarknadsminister Per Bolund, Finansdepartementet