Almedalen 2014

För oss är varje stad en huvudstad. Utifrån det budskapet arrangerade Sparbankerna en rad välbesökta seminarier som tog upp ämnen som matproduktion, ungas möjligheter på landsbygden och inte minst den viktiga frågan om hur företagandet ska få en skjuts i rätt riktning även utanför de större ständerna. Därmed blev det tydligt att en Sparbank är så mycket mer än en vanlig bank.

Under årets Almedalsvecka betonade Sparbankerna vikten av att hela Sverige ska utvecklas.

– Att vi har en levande landsbygd är en grundförutsättning för att hela Sverige ska vara attraktivt att leva och verka i. Därför lyfte vi några frågor som är viktiga för just landsbygden och sparbankerna, säger Annika Koponen, kommunikationschef på Sparbankernas Riksförbund.

Matproduktion en viktig tillväxtfaktor

Matproduktion är exempel på en fråga som är mycket betydelsefull för landsbygden, vilket flera seminarier handlade om.

– Vi tror att tillväxt i hela kedjan av matproduktion är en tillväxtfaktor för landsbygden, berättar Joacim Lindgren, vd för Sörmlands Sparbank.

Skolmaten är ett område som under lång tid har diskuterats. Vid ett seminarium luftades frågor som: Har kvalitén på skolmaten blivit bättre de senaste åren? Serveras det mer ekologisk och närproducerat mat i de svenska skolorna i dag? Andra intressanta frågor som togs upp handlade exempelvis om vad kommuner kan göra vid upphandlingar och beställningar för att få mer lokalt producerad mat. Här fick publiken lyssna till kommunpolitiker, rådgivare och andra som har lyckats inom området.

Gösta Rik, kökschef på Fornuddens skola i Tyresö, och kostchefen Anita Broddesson från Klippans kommun var två talare som inspirerade. Monica Silén från Konkurrensverket (tidigare Miljöstyrningsrådet) och Axel Hansson från LRF bjöd på konkreta exempel från verkligheten utifrån ett upphandlingsperspektiv och lantbrukarnas perspektiv.

– Det är med glädje som vi kan konstatera att den offentliga maten, som till exempel skolmaten, är på god väg att bli bättre. Det har även blivit bättre ur ett upphandlingsperspektiv, säger Joacim Lindgren.

Ungas möjligheter

Under temat ”Ung och entreprenör – hur får vi unga att äga sin framtid?” belystes en rad intressanta frågor som hur man får unga att bli entreprenörer och vad politiken kan göra för att underlätta för just unga entreprenörer. Här hade Sparbankerna bjudit in till samtal med aktörer som Fryshuset, Communicare, UF och Ungdomsstyrelsen. Kopplat till unga diskuterade även hur man kan ge barn och unga positiva upplevelser för att undvika utflyttning från landsbygden.

Viktigt med ökat företagande

Hur skapar vi bättre förutsättningar för fåmansföretag och hur kan mikrofinansiering skapa fler jobb i Sverige? Det är exempel på andra viktiga frågor som togs upp av Sparbankerna under Almedalsveckan och som bidrar till att skapa växtkraft och tillväxt på landsbygden. 

 

Seminarierna som Sparbankerna arrangerade 

MÅNDAG 30/6    

                                
Skolmaten har varit på tapeten länge men var står vi idag?

Serveras det mer ekologisk och närproducerad mat i de Svenska skolorna idag? Har kvalitén på skolmaten blivit bättre de senaste åren?
MEDVERKANDE: Anette Gustawsson ekomjölkproducent Billinge gård, Gösta Rik kökschef och vinnare av Arlas Guldko 2014 Fornuddens skola
MODERATOR: Karolina Losell Roslagens Sparbank

 


Ung och entreprenör – hur får vi unga att äga sin framtid?

Varför blir unga entreprenörer? Hur kan vi inspirera och stötta unga att tro på vad de vill jobba med?
MEDVERKANDE: Cecilia Fjellman projektledare Communicare, Hanna Johansson Advisory Board Member, UF Alumni Stockholm
MODERATOR: Karolina Losell Roslagens Sparbank

 

TISDAG 1/7


Volontärarbete på arbetstid, varför då?

Varför engagerar sig företag i ideellt arbete? Fyller det någon reell funktion? Är det viktigt?
MEDVERKANDE: Joacim Lindgren vd Sörmlands Sparbank, Anna Snell ansvarig företagssamarbeten Volontärbyrå
MODERATOR: Karolina Losell Roslagens Sparbank

 


Ny trend på företagen med ideell verksamhet‚ hur ser den ut?

Varför engagerar sig företag i ideellt arbete? Vad finns det för vinning?
MEDVERKANDE: Karin Jordås generalsekreterare Mentor
MODERATOR: Karolina Losell Roslagens Sparbank

 


Hur skapar vi bättre förutsättningar för fåmansföretag?

Vad kan göras för att underlätta för enmans- och fåmansföretag?
MEDVERKANDE: Petter Birgersson politisk redaktör, Christer Akej riksdagsledamot Moderaterna
MODERATOR: Håcan Nilsson Sparbanken Skåne

 

ONSDAG 2/7


Bidrar ekomaten i offentlig upphandling till mer import?

Många kommuner har uppsatta mål för andel ekomat. Gynnar det närproducerad mat eller innebär det mer import?
MEDVERKANDE: Maria Dirke verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna, Staffan Danielsson riksdagsledamot Centerpartiet
MODERATOR: Karolina Losell Roslagens Sparbank

 


Rätt utformad upphandling kan ge lokal mat på tallriken

Vad kan kommuner göra vid upphandling och vid beställning för att få mer lokalt producerad mat? Vad finns det för goda exempel? Möt kostchefen,
kommunpolitikern, rådgivaren och andra som lyckats.
MEDVERKANDE: Monica Sihlén tidigare Miljöstyrningsrådet nu Konkurrensverket, Axel Hansson marknadsutvecklare – offentlig upphandling LRF, Anita Broddesson kostchef Klippans kommun, Gösta Rik kökschef och vinnare av Arlas Guldko 2014, Fornuddens skola, Pierre Månsson kommunstyrelsens ordf, kommunalråd Kristianstads kommun, Veronica Östling matkonsult och leg dietist Hushållningssällskapet Gotland.
MODERATOR: Henrik Kördel Sparbanken i Karlshamn

 


EKO: Logiskt eller ologiskt – vilka affärsmöjligheter finns?

Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar men den svenska ekoproduktionen viker. Hur hänger det ihop och vem kan göra vad för att öka ekoproduktionen i Sverige? Macklean och Ekologiska Lantbrukarna i samarbete presenterar nya siffror och fakta kring marknaden för ekologisk produktion i Sverige.
MEDVERKANDE: Harald Svensson ställföreträdande vd på Jordbruksverket, Louise König, chef Hållbar utveckling Coop.
MODERATOR: Paul Svensson kock
Ett samarbete med Ekologiska Lantbrukarna

 


Säljer svenskt – Genererar ursprungsmärkning fler jobb i Sverige?

Vad innebär det för svensk matproduktion att maten ursprungsmärks? Vad väljer konsumenten? Skapar det fler jobb i Sverige?
MEDVERKANDE: Anders Holmestig vice vd LRF,
Paul ”Dino” Larsson ICA handlare ICA Maxi Visby
MODERATOR: Håcan Nilsson Sparbanken Skåne

 


Vad kan politiken göra för att främja lokal matproduktion?

Kan politiken göra mer för att främja lokal matproduktion eller ligger makten hos konsumenten?
MEDVERKANDE: Patrik von Corswant Matlandetambassadör på Gotland och ostproducent Stafva gård, Christer Akej riksdagsledamot Moderaterna
MODERATOR: Håcan Nilsson Sparbanken Skåne

 

Hur får vi mer lokalt producerad mat på tallriken?

På Sparbankerna gillar vi idéer och det lokala företagandet. Vi vill medverka till att hela kedjan av matproduktion blir en ännu mer betydelsefull tillväxtfaktor på landsbygden. Sparbankernas Riksförbund arrangerade därför ett middagssamtal på temat lokal mat.
MEDVERKANDE: Samtalen leds av Olle Wästberg och initieras av Coops styrelseordförande Anders Sundström, upphandlingsexperten Monica Sihlén från Miljöstyrningsrådet/Konkurrensverket, kostchefen Anita Broddesson från Klippans Kommun, Göran Hoas som driver gården Lilla Bjers, Patrik von Corswant Matlandetambassadör på Gotland och ostproducent Stafva Gård och Johan Hellström entreprenör Furillen.

 

TORSDAG 3/7


Nyföretagande och närheten till finansiellt kapital

Är närhet till kapital en förutsättning för företagande? Hur ser finansieringsmöjligheterna ut för stad, tätort och landsbygd? Vilken är betydelsen av externt kapital för mikro- och småföretag?
MEDVERKANDE: Mikaela Backman ekon dr Handelshögskolan i Jönköping, Elisabeth Thand Ringqvist vd Företagarna, Erik Hägglöv ordförande Sparbankernas Riksförbund, Jennie Nilsson riksdagsledamot Socialdemokraterna, Erik A. Eriksson riksdagsledamot Centerpartiet
MODERATOR: Johanna Palmberg ekon dr och forskningsledare Entreprenörskapsforum och KTH
Ett samarbete med Entreprenörskapsforum

 


Hur ger vi barn och unga positiva upplevelser för att undvika utflyttning?

Hur får vi unga att stanna på orten och undvika utflyttning? Vilka positiva upplevelser man har som barn gör att man stannar på orten som vuxen?
MEDVERKANDE: Claudia Kjellstrand verksamhetsledare Fryshuset i Kalmar län, Cilla Ilhammar samordnare ungdomsfrågor Regionförbundet Kalmar län
MODERATOR: Erik Hägglöv vd Sparbanken Nord presenterar, Håcan Nilsson Sparbanken Skåne

 


Ung och entreprenör – hur får vi unga att äga sin framtid?

Hur får man unga att våga bli entreprenörer? Vad gör politiken för att underlätta för unga entreprenörer?
MEDVERKANDE: Cecilia Fjellman projektledare Communicare, Johan Oljeqvist vd Fryshuset, Simon Lumsén vd Villasysslor, Emil Lilja Obrucka Förbundsstyrelseledamot Centerpartiets Ungdomsförbund, Erik Ageberg Regionchef Ung Företagsamhet Stockholm
MODERATOR: Mirja Herrdin Södra Dalarnas Sparbank

 


Är det lokala kretsloppet bäst för miljön?

Vad kan man göra för miljön lokalt? Hur viktigt är det lokala kretsloppet?
MEDVERKANDE: Ethel Forsberg samhällsbyggnadsdirektör Region Gotland, Tobias Bååth marknadschef Tjustbygdens Sparbank
MODERATOR: Håcan Nilsson Sparbanken Skåne

 

FREDAG 4/7


Hur kan mikrofinansiering skapa fler jobb i Sverige?

Vad innebär det för arbetsmarknaden att banker ger mikrofinansiering? Vad kan mikrolån innebära för unga entreprenörer?
MEDVERKANDE: Mats Pertoft riksdagsledamot Miljöpartiet, Sven-Olov Carlsson ordförande Sörmlands Sparbank
MODERATOR: Håcan Nilsson Sparbanken Skåne

 


Varför lockas inte unga av att spara?

Hur får vi unga att spara? Hur kan vi motivera unga till att tänka på sin framtid? Varför är sparande inget som unga pratar om? Är lån en enkel väg till konsumtion?
MEDVERKANDE: Pingis Hadenius vd Economista, Linda Skogsby ungdomsambassadör Fryshuset, Martin Kling kommunikatör Kronofogden, Eva Romare vd Sparbanken Gotland
MODERATOR: Mirja Herrdin Södra Dalarnas Sparbank
 

Sparbankerna deltog även i andras aktiviteter

 

MÅNDAG 30/6 
ARRANGÖR: Europeiska socialfondens Temagrupp Unga i arbetslivet

Tillväxt: Mirakelkur mot ungdomsarbetslöshet

Drygt 8 % av de unga varken arbetar eller studerar, med stora samhällskostnader som följd. Är en regional tillväxt möjlig med en alltför hög ungdomsarbetslöshet? Hur kan EU:s strukturfonder och näringslivets aktörer bidra till sänkt ungdomsarbetslöshet och samtidigt en ökad regional tillväxt?
MEDVERKANDE: Åsa Lindh, Generaldirektör, Svenska ESF-rådet. Joacim Lindgren, VD, Sörmlands Sparbank. Susanne Zander, projektkoordinator, Temagruppen Unga i arbetslivet.
MODERATOR: Kristina Ersson, chef, Arbetsförmedlingen Gotland.

 

TISDAG 1/7
ARRANGÖR: Global Utmaning

Företag som skapar värde i sju generationer – vilken roll spelar ledarskapet?

Dagens hållbarhetsarbete handlar inte om generell CSR utan om att bygga in långsiktigt värdeskapande i företagets DNA, i affärsmodellen och i kulturen. Hur lyckas man med det? Varför har vissa företag svårt att lyckas? Och blir företag alltmer hållbara eller rör det sig mest om en uppfräschad fasad?
MEDVERKANDE: Öivind Neiman, vd, Sparbankernas Riksförbund, Karin Bodin, vd, Polarbröd. Johan Oljeqvist, vd, Fryshuset. David Schelin, vd, Ragn-Sells Sverige. Annika Elias, ordförande, Ledarna. Kristina Persson, ordförande, Global Utmaning.
MODERATOR: Ola Jönsson Bergström, ledarstrateg, i4 Succeed Global.

 

ONSDAG 2/7
ARRANGÖR: Respect Climate, Föreningen Norden, Global utmaning, Kairos Future, Stockholm Environment Institute, WWF

Finansmarknaden – dags att avveckla investeringsplanerna för olja, gas och kol – men hur?

Vilka strategier använder kapitalägare och förvaltare för att minska sin klimatpåverkan? Vilka verktyg finns tillgängliga att använda? Vad behöver utvecklas, vad behöver göras mer och av vem för att öka takten i omallokeringen av finansmarknadens portföljer?
MEDVERKANDE: Gunnela Hahn, ägaransvarig ansvarsfulla investeringar, Svenska Kyrkan. Anette Andersson, Portfolio Manager Investment Management, SEB Wealth Management. Maximilian Horster, partner, South Pole Group. Joacim Lindgren, VD, Sörmlands Sparbank. Bo Jerlström, senior rådgivare, Global Utmaning. Magnus Emfel, senior advisor Green Finance, Global Climate & Energy Initiative WWF International. Mats Andersson, VD, Fjärde AP-fonden.
MODERATOR: Johan Hassel, moderator, Global Utmaning.

 

TORSDAG 3/7
ARRANGÖR: NyföretagarCentrum Sverige

Fler unga måste starta företag för jobb och tillväxt

Debattpanel med representanter för organisationer, politik, näringsliv och myndigheter kring behovet av nya jobb och nya företag för unga.
MEDVERKANDE: Caxton Njuki, professionell idrotts- och hälsocoach, Caxton Sports Management. Eva Pethrus, programansvarig Partnerskap i lärande, Microsoft. Öivind Neiman, vd, Sparbankernas Riksförbund. Esabelle Dingizian, riksdagsledamot (mp), Sveriges Riksdag. Harry Goldman, vd, NyföretagarCentrum Sverige.
MODERATOR: Olle Wästberg

Senast uppdaterad: 
2016-05-04