Almedalen 2016

Sparbankernas Almedalsprogram som pdf

 

Måndag 4 juli - Heta Stolen samtal i tältet på Hamnplan 212 

       

                                                                                                                      

11.00 - 11.20 Vad får våra samhällen att växa?                                                                            

Sverige är beroende av tillväxt i mindre orter ändå ökar urbaniseringen. Hur ser det ut och vad gör politiker för att främja tillväxten? Vad gör att en ort hittar sin växtkraft eller tappar den?
Medverkande: Mikael Bohman, Sparbanken Västra Mälardalen och Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt
Moderator: Håcan Nilsson

 

14.00 - 14.20  Vems ansvar är det att lära barnen vardagsekonomi?                                    

Är det föräldrarna, skolan eller rent av banken som ska skapa intresse och lära barn och unga privat ekonomi? Är Spara och Slösas roll ännu aktuell?
Medverkande: Arturo Arques, Swedbank och Sparbankerna och Niklas Svensson, Ung Privatekonomi
Moderator: Karolina Losell, Roslagens Sparbank

 

16.00 - 16.20 Vågar vi anförtro bankerna våra pengar?                                                  

Samtal om etik och moral i svenska banker. Leder minskat förtroende kunderna till andra alternativ? Vad krävs för att ändra den negativa bilden?
Medverkande: Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund, Jens Henriksson, vd Folksam
Moderator: Karolina Losell, Roslagens Sparbank

 

Tisdag 5 juli -  Heta Stolen samtal i tältet på Hamnplan 212    

 

11.00 -11.20 Hur skapas det lokala engagemanget kring stora evenemang på en mindre ort? 

Hur får man sponsring att bli en kraft och framgångsfaktor för idrotten och den lokala orten? Hur stöttar Riksidrottsförbundet den lokala idrottens engagemang och arrangemang? Hur stärker vi de lokala initiativen för att nå framgång? Har RF möjlighet att bidra med lokalförstärkning?
Medverkande: Patrik Oscarsson, chef intressepolitik och media Riksidrottsförbundet, Håkan Leeman, Sponsor Communication och Håkan Bennetoft, regionchef Sörmlandssparbank
Moderator: Mikael Bohman, Västra Mälardalens Sparbank

 

13.00 - 13.20 Har smarta människor bättre ekonomi?                                                            

Varför är den ekonomiska IQ:n så låg? Påverkar ekonomisk stress hjärnan? Är förutsättningarna för rika och fattiga olika?
Medverkande: Elin Helander, vd Moneymind och Arturo Arques, Swedbank och Sparbankerna
Moderator: Karolina Losell, Roslagens Sparbank

 

15.00 - 15.20 Från vems jord till vårt bord? – så kan svenskt lantbruk tjäna på ekobristen.

Arrangör: Ekologiska Lantbrukarna
Efterfrågan på ekomat slår alla rekord, men den svenska odlingen håller inte takten. Hur hamnade vi här och hur tar vi tillvara affärsmöjligheten?
Medverkande: Carl Eckerdal, chefsekonom Livsmedelsföretagen, Jessica Hermansson, ekobonde Botvalde gård, Johan Büser, riksdagsledamot (S)
Moderator: Paula Cederberg, kommunikatör Ekologiska Lantbrukarna.

 

16.00 - 16.20 Chip under huden – är det framtidens bankkort?                                                   

Hur kommer våra ekonomiska transaktioner se ut om några år? Handlar vi med ett chip i handleden och får kvittot i telefonen?
Vad blir nästa steg i infrastrukturbyggandet gällande betalning? Vilka nya betalningsprodukter kan vi vänta och hur säkras säkerheten?
Medverkande: Torbjörn Ericsson, vd Bankgirocentralen och Jan-Olof Brunila, chef gemensamma enheter, Group Cards
Moderator: Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne

 

Onsdag 6 juli -  Heta Stolen samtal i tältet på Hamnplan 212    

 

11.00 - 11.20 Måste alla bönder vara gamla gubbar?                                                                

Hur ser jordbruket ut i framtiden? Finns det ungdomar som vill, vågar och kan ta över arvet för en framtida livsmedelsproduktion? Hur kommer den se ut?
Hur ska små och medelstora jordbruk överleva (och kunna expandera)? 
Hur ska unga få intresse för jordbruksföretagande när bilden bara är negativ?
Medverkande: Adam Arnesson, ekobonde och bloggare och Anders Holmestig vice vd LRF
Moderator: Karolina Losell, Roslagens Sparbank

 

12.00 - 12.20 Personlig finansiell rådgivning - betydelse för familj och företag? 

Kan företag etableras och växa utan kunskap, erfarenhet och nätverk från finansiella rådgivare på mindre orter?
Medverkande: Günther Mårder, vd Företagarna, Jesper Ahlgren, chefsekonom Timbro
Moderator: Erik Hägglöv

 

14.00 - 14.20 Hur ser framtidens möten ut i en digital värld?                                                  

Diskussion om samhällets främsta institutioner – banken och kyrkan. Vilka är riskerna med rådgivning i den digitala världen?
Medverkande: Henrik Grape, präst och handläggare i hållbarutveckling i Svenska Kyrkan, Malin Omberg, områdeschef konsumentskydd, Finansinspektionen
Moderator: Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund

 

15.00 - 15.20 Kan en ny syn på ägande och kapital lösa knuten mellan vinstmaximering och socialisering?                                                           

För att Sverige ska växa behövs svenskt kapital. Kan pensionsbolagens placeringar bidra? Är sparbankerna och de kooperativa bolagen en viktig del av framtiden?
Medverkande: Sophie Nachemson-Ekwall, dr Företagsekonomi Handelshögskolan, Anders Sundström, styrelseordförande KF
Moderator: Mirja Herrdin, Södra Dalarnas Sparbank

 

16.00 - 16.20 Crowd Funding - behöver vi banker i den nya ekonomin?                                      

Är Crowd Funding ett sätt att skaffa tidiga pengar till kreativa idéer eller en utväg när banken och riskkapitalister sagt nej?
Medverkande: Sofie Lundström, vd Toborrow och Max Valentin, Fabel.se
Moderator: Mirja Herrdin, Södra Dalarnas Sparbank

 

SEMINARIER

Onsdag 6 juli 

8.30 - 9.30  Varje stad är en huvudstad i sin lokala omvärld – om medelstora orters betydelse och växtkraft 

Var: Campus Gotlandsal E30
Arrangör: Sparbankerna och Arena för tillväxt                                                                                                                     
Storstäderna växer och glesbygden krymper - men hur står det till med tillväxten i Sveriges medelstora städer? Vilken betydelse har dessa orter för sammanhållningen i (eller av) vårt avlånga land? Kan medelstora städer bli starkare regionala noder?  
Arena för tillväxt presenterar en studie om medelstora städers växtkraft och betydelse i ett regionalt sammanhang. Politik och näringsliv möts kring frågan i ett panelsamtal med representanter från Falkenberg och Nyköping, bank och detaljhandel.
Medverkande: Katrien Vanhaverbeke, vd Arena för tillväxt, Marie-Louise Wernersson, Kommunalråd (C) Falkenberg, Urban Granström, kommunalråd (S) Nyköping, Jan Oldenbring, Etableringsdirektör ICA Sverige, Anders Sundström, styrelseordförande KF, Erik Hägglöv, Sparbankernas Riksförbund
Moderator: Ann-Kari Edenius, Ratio

Läs Arena för tillväxt artikel från seminariet

 

16.00- 17.30 Industriell förnyelse - så här vill vi göra

Var: M/S Sigrid i Visby hamn
Arrangör: Sparbankerna och Sveriges industrikommuner
Nätverket Svenska industrikommuner består av ett tjugotal industriberoende kommuner belägna utanför storstadsregionern. Syftet är att luyfta de frågor som är viktiga för dessa kommuners fortsatta utveckling och för att skapa goda förutsättningar för de kommuner där tillverknings- och råvarubaserad spetsindustri spelar en viktig roll för välfärd. På seminariet presenterars ett antal avgörande faktorer siomkan stärka det lokala näringslivet ogh ge uppmärksamhet åt de frågor som annars ofta hamnar i skymundan.
Medverkande: Ibrahim Baylan, industriminister, regeringen. Jennie Nilsson, riksdagen, oprdförande näringsutskottet (S), Lars Hjälmered, riksdagen, ledamot näringsutskottet (M), Johan Söderström, vd ABB, Jane Walerud, vd Tecio Networks, grundare av Klarna, Erik Hägglöv, Sparbankernas Riksförbund, Kristina Zakrisson, kommunalråd Kiruna kommun, Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande Borlänge kommun

 

Torsdag 7 juli - Strandgatan 17

Ungdomens dag – Skapa det goda livet långsiktigt

 

9.30 – 10.30 Vågar dagens unga starta företag?   

Frukost serveras                                         
Arrangör:
Sparbankerna och Sparbanksstiftelserna
Vad händer efter UF och Sommarlovsentreprenörsaktiviteter? Vilka forsätter sin bana som egna företag och vad krävs för att de ska klara det? Vem hjälper dem vidare?
Är det möjligt att vara både entreprenör och student?
Hur vill unga starta företag? När går satsningarna fram och varför? Finns det begränsningar och vilka är de? Är förutsättningarna olika för unga lokalt och regionalt? Hur ser finansieringen ut? Varför är möjligheten till UF olika inom olika utbildningar? Vad gör ungdomsförbunden?
Medverkande: Emil Källström, ledamot Centerpartiet, Cecilia Nykvist, vd Ung Företagssamhet i Sverige, Daniel Lönn, utvecklingschef Arbetsmarknad och entreprenörskap Fryshuset, Richard Gustavsson, Forza, Tommy Vince, grundare Ekovågen, Louise Meijer, vice förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet, Mårten Roslund, språkrör Grön Ungdom, Ameer Alhayali, ambassadör, Fryshuset
Moderator: Josefin Uppling, Mäklarsamfundet

 

11.30 – 12.30 Vem sjutton vill bli pensionär?         

Vi bjuder på soppa till de 50 första                                                                    
Arrangör: Sparbankerna och Robur
Hur tänker unga på sin pension? Hur vill de ha det – få pensionen som resecheckar? Kan vi lära av dagens pensionärer? Vad säger politikerna och vem tar ansvar?
Medverkande: Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, regeringen, Amelia Adamo, senior editor, Bonnier Tidsskrifter, Elin Helander, vd Moneymind, Carolina Bruseman, välfärdspolitisk talesperson Grön Ungdom, Marcus Oscarsson, politisk kommentator TV4, Bo Lundgren, Sparbankernas Riksförbund, Arman Targar och Katerina Kourgiali, ambassadörer Fryshuset
Moderator: Lydia Capolicchio

 

13.00 – 14.00 Lära för livet eller ett livslångt lidande? Om mobbning.

Mobbning är inte bara något som drabbar den enskilde – det ger samhället enorma kostnader i förlängningen. Hur kan vi minska mobbning och vad görs politiskt? När ett barn mobbas och det värsta händer, hur går man vidare? Claes Jenninger skrev boken En skola fri från mobbning när hans son tagit sitt liv, vilken författaren inledningsvis berättar om. Att mobbning kostar samhället stora pengar och att det går att motverka vet Friends som arbetar förebyggande och delger ett lyckat samarbete på Öland med Ölands Bank. Vad gjorde de och vad kan andra dra lärdom av?
Medverkande: Matilda Westerman, stabschef, utbildningsdepartementet, Maria Stockhaus, utbildningsutskottet (M), Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends, David Emilsson, marknadsansvarig Ölands bank, Claes Jenninger, författare, Christopher Rydaeus, riksordförande Moderat Skolungdom och MMalek Mustafa, ambassadör Fryshuset
Moderator: Mikael Bohman, Västra Mälardalens Sparbank

 

14.30 – 15.30 Kommer fler unga hamna hos Kronofogden i framtiden? 

Fika serveras
Är vardagsekonomi tråkigt? Hur kan vi väcka ungdomars intresse och vems är ansvaret?
Vad innebär det att hushålla med sina resurser när allt vi köper är så billigt? Är tjejer sämre på ekonomi än killar?
Medverkande: Therese Wieselqvist Ekman, projekledare Finansinspektionen, Tina Häggmark, Kronofogden,  Arturo Arques, privatekonom Swedbank och Sparbankerna, Jonas Jonsson, rådgivare Tjustbygdens Sparbank, Elin Helander, vd Moneymind, Kahled Traboulssi, ambassadör Fryshuset
Moderator: Karolina Losell, Roslagens Sparbank

 

17.00 – 19.00 Hur fixar vi snabbare integration för barn och ungdomar?          

Alkoholfritt mingel - öppet för alla
Varför är det betydleslefullt att snabbt integrera nyanlända barn och ungdomar i samhället? Med goda exempel vill vi skapa engagemang för att utveckla integrationsarbetet lokalt och nationellt.
Medverkande: Johan Oljeqvist, vd Fryshuset Stockholm, Peter Mattsson, chef forskning och analys Riksidrottförbundet, Sven-Bernhard Fast, Biskop Visby stift, Benny Helgesson, prost,  Rasmus Törnblom, Förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet,
Suad Gruda, Nattfotboll i Nyköping, Petra Peters, Ung Företagssamhet, David Keding och Oliva Klüft, ambassadörer Fryshuset
Moderator: Mirja Herrdin, Södra Dalarnas Sparbank

 

Fredag 8 juli - Strandgatan 17

 

9.30 – 10.30 Vilka är riskerna och möjligheterna med grön finansiering?

Frukost serveras
Arrangör: Sparbankerna och Nordiska investeringsbanken
Finns det lokala lösningar på globala miljö- och klimatproblem? Kan ett lokalt ansvarstagande lösa ett globalt problem? Vem tar ansvar?
Kreditinstitutens påverkan. Banker som inspiration. Kundens påverkan. Vad är hållbarhetskoden gällande utlåning? Hur värderas kreditgivningsfrågor med hållbarhetsperspektiv?
Medverkande: Maria Wetterstrand, Thomas Wrangdahl, vVD Nordiska investeringsbanken samt chef för utlåning, Bo Lundgren, styrelseordförande Sparbankernas Riksförbund, Carina Lundberg Markow, ansvarig ägarstyrníng, Folksam
Moderator: Annika Nelson Berg, moderator, Sala Sparbank

 

11.30 - 12.30 Lokal integration – ska det va så himla svårt?  

Vi bjuder på soppa till de 50 första                         
Hur viktigt är det att lokala aktörer bidrar till integrationen i samhället? Vad görs och av vem? Myndigheter och kommuner gör sitt – vilka hål kan näringsliv och frivillig verksamhet fylla? Hur kan samarbetet underlättas?
Medverkande: Alexandra Senflén, marknadschef Sölvesborg-Mjällby Sparbank, Bo Hermansson, vice styrelseordförande Röda korset, Mathias Wahlsten, chef för integration och etablering Arbetsförmedlingen, Angeles Bermudez-Svankvist, verksamhetsutvecklare organsierad sysselsättning, Migrationsverket
Moderator: Rickard Karlsson, Sölvesborg-Mjällby Sparbank

 

13.00 – 14.00 Kapitalförsörjning utanför storstaden – har den lokala banken betydelse? 

Finns det någon skillnad mellan en distansbank och en lokal bank för de lokala företagens möjligheter och tillväxten på orten?
Medverkande: Mikaela Backman,Universitetslektor Internationella Handelshögskolan Jönköping, Malin Malmström, tf professor Luleå tekniska högskola, Lars Erlandsson, Region Invest, Börje Vestlund (S) Finansutskottet, Elina Yrgård, Legal Counsel, European Affairs, Nasdaq
Moderator: Mirja Herrdin, Södra Dalarnas Sparbank

 

14.30 – 15.30 Vem finansierar företagen bäst?

Fika serveras                 
Arrangör: Sparbankernas Riksförbund, Ratio
Bankerna får ofta kritik för att de inte hjälper entreprenörer att finansiera idéer som kan bli växande företag. Men vilken roll har bankerna? Hur stora risker ska bankerna ta? Vilket stöd behöver nystartade företag?
Näringslivets forskningsinstitut Ratio presenterar ny forskning om bankernas roll i innovationsfinansieringen. Medverkar gör även representanter för Sparbankerna, Swedbank, företagare och andra aktörer inom det finansiella systemet.
Medverkande: Lars Hjälmered, vice ordförande näringsutskottet (M), Günther Mårder, vd Företagarna, Christian Sandström, Ratio och docent Chalmers, Anders Gustafsson, Ratio och doktorand Högskolan Jönköping, Elina Yrgård, Legal Counsel, European Affairs, Nasdaq, Fredrik Jutnäs, företagsekonom, Swedbank och Sparbankerna, Bo Lundgren, ordförande Sparbankernas Riksförbund
Moderator: Ann-Kari Edenius, Ratio

 

16.30 – 18.30 Är mat en tillväxtfaktor utanför storstäderna?     

Mingel OBS! Föranmälan krävs
Vad behövs för att våga satsa på sina mathantverksdrömmar? Vilka parter behövs för att lyckas? Varför finns det så många mathantverkare på Gotland?
Medverkande: Cecilia Schelin Seidegård, Gotlands Landshövding, Margareta och Göran Hoas, Lilla Bjers gård; Laban, mjölnare, Labans Kvarn; Peter och Lotta Ljunggren, Espegards Café, Henrik Westerlund, köksmästare Rosengården. Årets vinnare i Mathantverk Ramslöksgremolata, Lars Erlandsson, Region Invest, Robert Kalström, Sparbanken Gotland
Moderator: Catarina Bennetoft, Sparbankernas Riksförbund

 

Senast uppdaterad: 
2016-10-07