Almedalen 2017

På vår facebooksida finns filmklipp från några av seminarierna som vi sände live

 

Sparbankernas seminarieprogram som pdf

 

Måndag 3 juli - Heta Stolen samtal i tältet på Hamnplan 206

 

10.00-10.20 Kan företag växa utanför storstäderna?

Vi behöver fler företag runt om i Sverige för att förbättra tillväxten och skapa fler jobb. Hur kan det genomföras?

MEDVERKANDE: Anneli Egestam, ledamot Småföretagarnas Riksförbund, Jens Heed, analyschef Tillväxtverket

MODERATOR: Anders Thorson, Sparbankernas Riksförbund

 

11.00-11.20 Är Sverige säkert i en osäker värld?

Hur påverkar Trump, Putin och Brexit Sverige och världen? Vad händer och hur ser framtiden ut?

MEDVERKANDE: Jens Henriksson, vd Folksam, Bo Lundgren, ordförande Sparbankernas Riksförbund

 

14.00-14.20 Kan företagare byta ägare och växa? 

100 000 företag behöver inom en snar framtid nya ägare! Hur går det med finansiering, intressenter och kunskap? Vilka hinder finns? Kan de undanröjas?

MEDVERKANDE: Lena Möllerström Nording, styrelseordförande Grant Thornton, Mikael Karlsson, vd Almi Invest

MODERATOR: Mirja Herrdin, Södra Dalarnas Sparbank

 

15.00-15.30 Kör Sverige i diket – när kommer kraschen?

Räntan är negativ och hushållens skuldsättning är hög. Är det en bubbla som leder till kris i ekonomin?

MEDVERKANDE: Urban Bäckström, tidigare bland annat Riksbankschef

MODERATOR: Jan Wifstrand

 

16.15-16.35 Måste banken veta allt om mig?

Varför måste min integritet ifrågasättas? Måste mina sparade pengar nagelfaras?

MEDVERKANDE: Jens Henriksson, vd Folksam, Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund

MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne

 

Tisdag 4 juli 

 

09.00-10.00 Kan hela Sverige leva?

Om man inte kan vara en del av det digitala samhället – hur klarar man sig då? Hur ska vi ha råd att starta företag och bo på landsbyggden om inte nätet finns för alla – och vem ska betala? Och är det så illa ställt egentligen? Vilka krav kan vi ställa och vem ska betala utbyggnaden?

MEDVERKANDE: Teo Härén, författare och talare, Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva, Lars Wikström, avdelningschef regioner Tillväxtverket, Linda Hernström, chef Telia Fiber, Fredrik Christensson, Talesperson för ungas jobb, högre utbildning och forskning Centerpartiet

MODERATOR: Bengt-Olof Isaksson, Falkenbergs Sparbank

 

10.00-10.20  Vem vinner på sponsring?

Leder sponsring till framgång för både mottagaren och den lokala orten? Hur kan sponsring bli en framgångsfaktor? Vilka står för sponsring och varför?

MEDVERKANDE: Niklas Birgetz, vd branschorganisationen Sponsrings & Eventföreningen, Pär Johansson, grundare Glada Hudikteatern

MODERATOR: Anna Karin Edeborg, Hälsinglands Sparbank

 

10.30-11.30  Blir Sverige det första kontantlösa landet?

Hur ska vi betala om kontanterna försvinner? Vilka är nackdelarna och vilka är fördelarna i ett kontantlöst samhälle? Vill alla och kan alla anpassa sig och vems är ansvaret att alla kommer med? Vilken betydelse har ett kontantlöst samhälle för det personliga mötet och tjänar/sparar vi på det? Hur vill dagens unga betala i framtiden? Är ett kontantlöst samhälle ens säkert?

MEDVERKANDE: Björn Eriksson, initiativtagare Kontantupproret, Niklas Arvidsson, docent och forskare INDEK vid KTH, Bengt Nilervall, näringspolitisk expert betalfrågor Svensk Handel, Nina Wenning, vd Bankomat AB, Gustaf Svenungsson, studerande Ultuna, Bo Lundgren, ordförande Sparbankernas Riksförbund

MODERATOR: Anna Stèen, Sparbanken Skåne

 

12.00-13.00 Är det dags för kommunsammanslagning?

VI BJUDER PÅ LUNCH

Arboga, Köping och Kungsör fördjupar sin samverkan! Varför vill tre kommuner runt Mälaren fördjupa sin samverkan? Är tanken att tre ska bli en? Vilka effekter förväntas, hur påverkas invånare och näringsliv? Är detta en modell för andra att ta efter? Västra Mälardalen har ambitionen att vara ett nationellt föredöme genom att samarbeta gränslöst inom en mängd områden så att det dagliga livet för invånare och näringsliv underlättas.

MEDVERKANDE: Ardalan Shekarabi, civilminister, Lena Micko, ordförande SKL, Helén Fritzon, ordförande kommittén Stärkt kapacitet i kommunerna, Sverker Lindblad, huvudsekreterare kommittén Stärkt kapacitet i kommunerna, Elisabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande Köping, Anders Röhfors, kommunstyrelsens ordförande Arboga, Pelle Strengbom, kommunstyrelsens ordförande Kungsör, Mikael Bohman, vd Sparbanken Västra Mälardalen, Lars-Erik Wige, ordförande Sparbanken Västra Mälardalen

MODERATOR: Roland Lexén, Public Partner

 

13.30-13.50 Är banker samhällsfarliga?

Vilken roll spelar bankerna för den ekonomiska utvecklingen? Gör regleringar och nya skatter det svårare att finansiera företagen?

MEDVERKANDE: Hans Lindberg, vd Svensk Bankförening, Bo Lundgren, ordförande Sparbankernas Riksförbund

MODERATOR: Anna Karin Edeborg, Hälsinglands Sparbank

 

14.00-15.00  ID-kapning – kan jag skydda mina personuppgifter?

Att stjäla någons identitet och adress, liksom handla med andras kort är idag ett vardagsproblem. Hur kan vi skydda oss? Finns det säkerhet i den snabba digitala utvecklingen? Hur behandlas personuppgifter? Kan ID-skydd vara en lösning eller finns personuppgiftsregleringar att vänta?

MEDVERKANDE: Daniel Westman, forskare och oberoende rådgivare IT-relaterad juridik, Jan Olsson, förundersökningsledare Polisens nationella bedrägericenter, Siri Bengtsson, affärsområdeschef privata tjänster UC, Ludvig Bennetoft, drabbad av ID-kapning

MODERATOR: Maya Ljungblad, Tjustbygdens Sparbank

 

15.30–16.30 Spara? Låna? Hur får man ihop det?

SAMARRANGEMANG MED ROBUR

Är fonder ett bra sparande för framtiden och pensionen? Är det viktigt att spara när det är så billigt att låna? Hur ser sparandet ut i framtiden? Kommer det bli svårare att låna?

MEDVERKANDE: Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening, Magnus Olsson, dr Finansiell ekonomi och vd Dalslands Sparbank, Liza Jonson, vd Robur, Mats Lagerqvist, vd Indecap, Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder

MODERATOR: Josefin Uppling, Swedbank

 

Onsdag 5 juli 

 

SEMINARIUM PÅ DONNERSGATAN 6, TÄLT PÅ HANSAPLAN

 

09.00–10.00  Vilken betydelse har bidrag och sponsring för samhället?

Vilken är samhällsnyttan med lokalt engagemang för skola, kultur och idrott? Kan kultur, idrott och enskilda projekt genomföras utan bidrag? Kan bidrag/sponsring effektiviseras?

MEDVERKANDE: Pär Johansson, grundare Glada Hudikteatern, Niklas Birgetz, vd Sponsrings & Eventföreningen, Elisabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande Köping, Anna Karin Edeborg, marknadsansvarig Hälsinglands Sparbank, Per Bergljung, sponsor- och eventansvarig Riksidrottsförbundet, Elisabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande Köping

MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne

 

HETA STOLEN I SPARBANKERNAS TÄLT PÅ HAMNPLAN PLATS 206 

 

10.00-10.20 Är det lönt att bygga bostäder utanför storstäderna?

Hur kan vi öka byggandet i bostadsbristens Sverige? Kan nya direktiv underlätta, förenkla och skapa billigare bygganden?

MEDVERKANDE:Christel Armstrong Darvik, vd Stena Fastigheter, Göran Cars, professor i samhällsbyggnad KTH

MODERATOR: Mikael Bohman, Sparbanken Västra Mälardalen

 

SEMINARIUM PÅ DONNERSGATAN 6, TÄLT PÅ HANSAPLAN

 

10.30-11.30 Räcker maten?

Hur ser livsmedelsförsörjningen ut i Sverige? Räcker den mat vi producerar eller behöver vi bli fler matproducenter? Är det lönt att satsa på livsmedelsproduktion och förädling? Hur klarar vi oss i en krissituation – kan vi snabbt ställa om resurserna?

MEDVERKANDE: Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Karin Farinder, näringslivsstrateg Region Gotland, Gunilla Lexell, utvecklingsstrateg Länsstyrelsen Gotland, Sven Lindgren, förbundsordförande Civilförsvarsförbundet, Palle Borgström, ordförande LRF, Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson Centerpartiet

MODERATOR: Anna Karin Edeborg, Hälsinglands Sparbank

 

12.00-13.00 Hur får vi bostäder i hela Sverige och har vi råd att bygga utanför storstaden?

VI BJUDER PÅ LUNCH

Boendesituationen ser olika ut i olika delar av landet. Många städer och orter är i stort behov av nya bostäder, men hur ska bostadsbyggandet finansieras och vem vill bygga? Hur ska unga, gamla, nyanlända och andra få möjlighet till ett rimligt boende i hela Sverige?

MEDVERKANDE: Christel Armstrong Darvik, vd Stena Fastigheter, Elisabeth Kalkhäll, vd Gotlandshem, Emma Hult, bostadspolitisk talesperson Miljöpartiet, Hans Lind, professor fastighetsekonomi KTH, Joakim Henriksson, vd OBOS, Susann Bard, stabschef Boverket

MODERATOR: Bengt-Olof Isaksson, Falkenbergs Sparbank

 

HETA STOLEN I SPARBANKERNAS TÄLT PÅ HAMNPLAN PLATS 206

 

13.15-13.35 Hur ska vi betala i framtiden? Sverige - det första kontantlösa landet?

Vilka är riskerna/ fördelarna utan kontanter? Hur får vi säkra transaktioner när identiteter enkelt kapas?

MEDVERKANDE: Daniel Westman, forskare och oberoende rådgivare IT-relaterad juridik, Michael Anderberg, specialist Swedbank Group Cards

MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne

 

SEMINARIUM PÅ DONNERSGATAN 6, TÄLT PÅ HANSAPLAN

 

14.00-15.00 Vem tar ansvaret för att lära unga klara sin ekonomi?

Av vem lär sig unga om ekonomi bäst? Är det av föräldrar och skola eller av media och andra externa informatörer eller är det av banken? Vilka är riskerna för unga att hamna i skuld och hur ser man på sparande? Är skolans roll viktigare än någonsin för att lära ut vardagsekonomi? Kunskapen om vardagsekonomin varierar stort bland barn och unga. För- äldrarnas påverkan är stor och skolans ambitioner varierar beroende på lärarnas intresse och kunskap och skolornas prioritering. Olika intresseorganisationer är ute i skolorna och föreläser. Men inte hos alla. Hur påverkar det ungas möjligheter?

MEDVERKANDE: Anna Ekström, gymnasieminister, Annina Persson, professor civilrätt Örebro universitet, Philip Scholtzé, vd Unga Aktiesparare, Maya Ljungblad, ung ekonomi Tjustbygdens Sparbank, Gustaf Svenungsson, studerande Ultuna

MODERATOR: Anna Stèen, Sparbanken Skåne

 

15.30-16.30 Hur kan turism leda till ökat företagande?

Turismen ökar i Sverige vilket är viktigt för sysselsättning och ekonomi. Vilken betydelse har turism för en växande landsbygd? Hur skapar vi samverkan lokalt för att öka tillgången på service och därmed företagande? Vilka möjligheter finns till finansiering? Kan sänkt moms bidra till ökat företagande?

MEDVERKANDE: Eva Östling, vd Visita, Åsa Stengel Egrelius, Public Affairs Manager Visit Sweden, Cecilia Schelin Seidegård, Landshövding Gotland, Pigge Werkelin, entreprenör Werkelinbolagen, Britt Bohlin, särskild utredare Utredningen Sveriges besöksnäring, Anneli Nilsson, affärs- och rörelsechef Ölands bank

MODERATOR: Mirja Herrdin, Södra Dalarnas Sparbank

 

Torsdag 6 juli - Heta Stolen samtal i tältet på Hamnplan 206

 

10.00-10.20 Är mathantverk mer än delikatesser?

Vilken roll har mathantverk för tillväxt, innovation och arbetsförsörjning? Hur ökar vi lokalt mathantverk? Främjar livsmedelsstrategin företagande?

MEDVERKANDE: Karin Farinder, näringsstrateg Region Gotland, Jimmy Sandell, kommunikationschef Livsmedelsföretagarna

MODERATOR: Bengt-Olof Isaksson, Falkenbergs Sparbank

 

12.00-12.20 Finns banker i framtiden?

Kommer bankerna se annorlunda ut i framtiden? Vad skiljer en affärsbank från en sparbank och hur förhåller de sig till dagens uppstickare?

MEDVERKANDE: Magnus Olsson, dr finansiell ekonomi och vd Dalslands sparbank, Erika Eliasson, vd Lendify

MODERATOR: Anna Stèen, Sparbanken Skåne

 

14.00-14.20 Hänger alla med på det digitala tåget?

Samhället kräver idag att vi ska vara digitala. Hur kan de som varken vill eller kan hänga med? Finns det hjälp att få och vems är ansvaret att lära ut?

MEDVERKANDE: Christina Tallberg, ordföranade PRO, Anna Stèen, ung ekonomi Sparbanken Skåne

MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne

 

15.00-15.20 Snabba pengar – ska det gå att låna via sms?

Vilka är riskerna och konsekvenserna med snabba sms-lån? Vilket ansvar har kreditgivare och vilken skyldighet har låntagaren? Finns det andra alternativ?

MEDVERKANDE: Malin Omberg, verksamhetsområdeschef konsumentskydd Finansinspektionen, Arturo Arques, privatekonom Sparbankerna och Swedbank

MODERATOR: Anna Karin Edeborg, Hälsinglands Sparbank

 

SEMINARIUM MED EFTERFÖLJANDE MINGEL –  LANDSHÖVDINGENS TRÄDGÅRD, KORSGATAN 4 

 

17.00-19.00 Behövs lokala banker med samhällsengagemang?

Behövs det särskilda regler för mindre banker? Regler på- verkar banker olika - är det rimligt att banker med olika förutsättningar och arbetssätt ska styras av samma regelverk? Hur påverkar det lokalt engagemang, företagande och personliga relationer? En sparbank är inte en vanlig bank, vi driver inte lokala kontor, vi driver lokala banker. Sparbanksidén – baseras på långsiktighet, personliga relationer och stark lokal marknadskännedom – det är viktigare än någonsin. Sparbankerna är navet i lokalsamhället, kommer de kunna vara det i framtiden?

MEDVERKANDE: Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande Finansminister Miljöpartiet, Per Åsling, ordförande Skatteutskottet Centerpartiet, Ole Morten Geving, vd Sparebankforeningen i Norge, Håkan Svenneling, riksdagsledamot Vänsterpartiet, Bo Lundgren, ordförande Sparbankernas Riksförbund.Landshövding Cecilia Schelin Seidegård hälsar välkommen.

MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne

 

Fredag 7 juli - Heta Stolen samtal i tältet på Hamnplan 206

 

09.30-09.50 Snabba pengar – vem tar risken?

Vilka är riskerna och konsekvenserna med snabba lån? Har staten något ansvar och vilket ansvar har kreditgivare och vilken skyldighet har låntagaren?

MEDVERKANDE: Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund

MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne

 

Senast uppdaterad: 
2017-10-17