Behövs alla nya regleringar?

Gunnar Hökmark, EU-parlamentariker (M) blev utfrågad av Bo Lundgren i Heta Stolen idag på Almedalsveckan – Vi måste ha regler som är tydliga men som också är förlåtande. Regleringar har vi lika mycket för att öppna upp som att styra upp, säger Gunnar Hökmark, mångårig EU-parlamentariker och ledamot i ekonomi- och valutafrågor.

Flera nya regleringar införs under 2018 med GDPR som mesta kändisen så långt. Men behövs alla nya regleringar?

– Ett skäl till att det har blivit såhär (åsyftar GDPR-hysterin) är att man har lagt ett ohämmat stort ansvar och tunga sanktioner på den som gör fel, förklarade Hökmark.

– Sen är det så att GDPR blev alldeles för tungt när det gäller synen på sanktioner och ansvar hos enskilda aktörer, men det grundläggande - det här med att man ska skapa en ökad transparens om vilka uppgifter som företag har om sina kunder, och hur man hanterar de uppgifterna - det tycker jag inte bara är rätt utan det är helt nödvändigt i det här informationssamhället, säger Hökmark direkt från Sparbankstältet i Almedalen

Det är lätt att skriva under på Gunnar Hökmarks linje - att problemet inte är regleringar i sig, utan det faktum att proportionaliteten vid införandet av dem ofta lämnar lite att önska: Som när en bokstavskombination likt GDPR får oss alla att drunkna i mailbonanza. Eller bankregelverk som landar i att befintliga kunder får frågan om PEP-kopplingar, med ursprung, skattehemvist i USA ja eller nej och så vidare…

Där någonstans slutar proportionalitet och rimlighet att råda, tycker många. Både tjänstemän inom bank och finans - och inte minst en hel del kunder.

– Det blir ofrånkomligt en massa arbete i samband med införandet, men med tiden blir jobbet med det som ska regleras mindre än det var från begynnelsen; vilket är halva idén med att regleringar införs - eftersom det kommer finnas färre varianter och valmöjligheter efter att nya regleringar implementerats fullt ut, förklarade Hökmark.

Det är komplicerat både för oss som ska tillämpa nya regelverk och för de som ska utöva tillsynen av dem. Eftersom det i regleringar sällan uttrycks exakt på raden hur införandet ska gå till, men man ofta är väldigt tydlig med vilka efterverkningar det får om man inte tillämpar tillräckligt - blir utfallet att en seriös aktör gärna överimplementerar de nya funktionerna i sina system. Den utvecklingen tjänar ingen på, och mest drabbad blir i slutändan kunden. Så även om lagtexter med fördel kan fortsätta formuleras i ett vidare perspektiv ser vi gärna att det i föreskrifter från exempelvis Finansinspektionen ska framgå tydligt och detaljerat hur regleringar ska tillämpas.