Hearing i Riksdagen om lokala banker och tillgången till banktjänster

Igår deltog jag på en hearing i Riksdagen som behandlade lokala banker och tillgången till banktjänster. Jag bjöds in att tala av ordföranden i riksdagens skatteutskott Per Åsling.

Den frågeställning jag ombads tala om var ”Vad krävs för att garantera banktjänster i hela landet”. Frågeställningen lyfte jag utifrån ett sparbanksperspektiv och pekade på vikten av att vi sparbanker finns och verkar i områden även utanför storstäderna. Jag sammanfattade föredraget i tre punkter

  1. Att lokala sparbanker, med lågt risktagande inte kvävs under en orimlig administrativ börda på grund av en lagstiftning som inte tar tillräcklig hänsyn till bankens storlek. En proportionalitet i lagstiftningen är en nödvändighet.
  2. Att vi som valt att tillhandahålla våra kunder produkter från andra leverantörer inte förhindras från detta genom ett provisionsförbud
  3. Att lokala sparbanker som valt en högre lokal närvaro inte på något sätt missgynnas genom skatter som inte är transparanta och likvärdiga för alla.

Skatteutskottets ordförande Per Åsling summerade dagen och lyfte särskilt fram min synpunkt om proportionalitet.