Idag i tältet: Sparbankernas engagerade kunder gör huvudstads-badge till sina lokala bankrådgivare och vill köpa våra orange tröjor

Heta stolen i Sparbankernas tält idag måndag bjöd på intressanta samtal om hur små kommuner kan växa, vem som ska lära unga om vardagsekonomi och om man vågar anförtro bankerna sina pengar. Ca 500 personer besökte sparbankernas tält varav 150 lyssnade på Heta stolen-samtal.

Sparbanken Västra Mälardalens vd Mikael Bohman talade om att det är viktigt att skapa samverkan mellan mindre orter, att dra åt samma håll i en gemensam målbild för tillväxt. Banker kan vara inkubator mellan myndigheter och näringsliv.

Arturo Arques och Niklas Svensson var eniga i att det är viktigt att lära barn från tidig ålder att ta ansvar för sin egen ekonomi. Vecko- och månadspeng är ett bra verktyg. Det finns ett stort behov att få in vardagsekonomi redan under de första grundskoleåren.

Jens Henriksson sa att det ställs högre krav på banker när det gäller etik och moral än i övriga näringslivet. Det är viktigt att vara tydliga i hur man ska göra och sedan vara tydlig i det man själv gör.

 

Vi fortsäter med Heta stolen-samtal i Sparbankernas tält imorgon tisdag 5 juli

 

11.00-11.20 Hur skapas lokalt engagemang kring stora evenemang på en mindre ort?
Hur får man sponsring att bli en kraft och framgångsfaktor för idrotten och den lokala orten?

MEDVERKANDE: Patrik Oscarsson, chef intressepolitik och media Riksidrottsförbundet, Håkan Leeman, Sponsor Communication och Håkan Bennetoft, regionchef Sörmlands Sparbank
MODERATOR: Mikael Bohman, Sparbanken Västra Mälardalen

 

13.00-13.20 Har smarta människor bättre ekonomi?
Varför är den ekonomiska IQ:n så låg? Påverkar ekonomisk stress hjärnan negativt? Är förutsättningarna för rika och fattiga olika?

MEDVERKANDE: Elin Helander, vd Moneymind och Arturo Arques, privatekonom Swedbank och Sparbankerna
MODERATOR: Karolina Losell, Roslagens Sparbank

 

15.00-15.20 Från vems jord till vårt bord? Så kan svenskt lantbruk tjäna på ekobristen
Medarrangör: Ekologiska Lantbrukarna
Efterfrågan på ekomat slår alla rekord, men den svenska odlingen håller inte takten. Hur hamnade vi här och hur tar vi tillvara affärsmöjligheten?

MEDVERKANDE: Carl Eckerdal, chefsekonom Livsmedelsföretagen, Jessica Hermansson, ekobonde Botvalde gård, Johan Büser, riksdagsledamot (S)
MODERATOR: Paula Cederberg, Ekologiska Lantbrukarna

 

16.00-16.20 Chip under huden – är det framtidens bankkort?
Hur kommer våra ekonomiska transaktioner se ut i framtiden? Är ett chip under huden och kvitto i telefonen möjligt? Och hur säkras säkerheten?

MEDVERKANDE: Torbjörn Ericsson, vd Bankgirocentralen och Jan-Olof Brunila, chef Gemensamma enheter Group Cards Swedbank
MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparb