Kvinnligt företagande i fokus i Riksdagen på Womengage

Igår hade jag möjlighet att delta i konferensen Womengage om kvinnligt företagande i tvåkammarsalen på Riksdagen. Med på konferensen var bland andra finansminister Magdalena Andersson, tidigare näringsminister Maud Olofsson och flera entreprenörer. Jag ombads tala om företagande utanför storstäderna. Jag tog även tillfället i akt och berättade om vad en sparbank är och vad vi står för, att vi är så mycket mer än en vanlig bank, att vi fungerar som ett nav i samhället, att vi ger tillbaka till samhället. Att lyfta fram vikten och nyttan av den mindre banken utanför storstäderna, var en del i mitt tal.

Jag tror inte att någon av de circa 200 lyssnande deltagarna gick hem utan att veta vad en sparbank är. Jag lyfte även frågan om bankskatt, hur fel skatten är och hur den riskerar att förutsättningarna blir orättvisa för sparbanker vars affärsidé bygger på en nära och personlig relation till kunderna, och som därmed har en större personaltäthet per intjänad krona. Många diskussioner kring detta tog vid efter konferensens slut.

En viktig del för att fler kvinnor ska våga och lyckas som företagare kan vara att ha fler kvinnliga företagsrådgivare. Det kanske är dags att vi bryter normen i banken att kvinnor är privatrådgivare och män är företagsrådgivare.