Proportionalitet är viktigt för sparbankernas långsiktiga överlevnad

Imorgon kommer vi prata på ett ESBG-möte i Bryssel om vikten av proportionalitet, med sparbankerna i fokus. Det pågår inom ESBG ett arbete om tillämpningen av proportionalitet. Då är det viktigt att sparbankerna i Sverige påvisar vad som är viktigt för oss och hur vi vill att proportionalitet ska tillämpas här.

Tryggheten för kunderna i en svensk sparbank måste självklart vara lika stor som för kunderna i en multinationell börsnoterad finansjätte. Men lagstiftning och regleringar får inte utformas så att konsekvenserna blir absurda. Finansinspektionen måste tillämpa EU:s nya regelverk på ett välavpassat sätt, så att små, lokala och stiftelseägda bank- och försäkringsföretag med lågt risktagande inte kvävs under en orimlig administrativ börda. Och EU har varit tydlig med att reglerna ska tillämpas proportionerligt, dvs. stora och små finansinstitut behöver följas upp på olika sätt.

Vi ser fram emot ett spännande och förhoppningsvis innehållsrikt möte.