Proportionalitet – en förutsättning för en bankmarknad med både små och stora aktörer

Med den finanskris som kulminerade strax efter att Lehman Brothers gått i konkurs hösten 2008 gjordes snabbt upptäckten att finansmarknaden blivit global. Regelverken var emellertid fortfarande i stor utsträckning nationella.

Ett arbete startades med syftet att få till mer internationella regelverk och en mer internationell tillsyn. Regelverken kom från FSB, Financial Stability Board, eller från Baselkommittén. Härifrån passerade frågorna EU och mynnade ut i antingen förordningar eller i direktiv. Direktiven har sedan legat till grund för nationella bestämmelser. Målbilden var tydlig – vi skulle få ett regelverk som skulle följas av alla aktörer, stora som små.

Just därför har regelmakarna, både internationellt och nationellt, varit flitiga i att använda ordet proportionalitet. Vi har tolkat proportionalitet som att vi ska ha ett regelverk, men med proportionerlig tillsyn. Tanken med detta är att vi på så vis ska kunna undvika vissa administrativa konsekvenser, ibland av rent löjeväckande dimension.

Sparbankerna som inom sina respektive verksamhetsområden utan tvekan betyder mycket för kreditförsörjning för små och medelstora företag skulle må bra av ytterligare exempel på proportionerlig tillsyn.