Småföretagen i Sverige skapar 4 av 5 jobb

Igår lanserades Småföretagsbarometern 2016 både regionalt och nationellt som är en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om utvecklingen de kommande 12 månaderna. Flera pressträffar ägde rum och flera kommer hållas runt om i landet närmaste veckorna för att lyfta hur det ser ut regionalt.

På den nationella pressträffen fick vi höra en diskussion mellan närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Centerpartiets partiledare Annie Lööf hur de vill underlätta för företagen. De fick även frågor från några företagare: Ruth Berglund, grundare, ägare och vd för Strukturrutan, Cajsa Lundberg, vd och delägare Lundbergs Pressgjuteri och Emanuel Dohi, vd och grundare Dohi Sweden.

Årets Småföretagsbarometer visar att småföretagen ser positivt på framtiden. Men det finns också en rad utmaningar och tillväxthinder som försvårar deras tillväxt och jobbskapande. Svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens är ett av de största hindren ute i landet.

Ändå har sysselsättningen ökat under fjolåret och trenden är fortsatt positiv. Så många som var fjärde företagare har nyanställt medan endast var tionde företag har dragit ned på personalen.

Läs årets Småföretagsbarometer