Sparbankerna gör skillnad

Kan en affärsidé som har mer än 200 år på nacken fortfarande vara modern? Ja, det är jag helt övertygad om. Och jag skulle vilja gå ännu längre och hävda att sparbanksidén – baserad på långsiktighet, personliga relationer och stark lokal marknadskännedom – är viktigare än någonsin.

Dessa områden är några av alla de områden som belyser varför sparbanksidén, och det faktum att vi har livskraftiga sparbanker, har blivit allt viktigare att framhålla:

  • För det första gäller det samhällsekonomins utveckling, och det faktum att den finansiella ekonomin växer snabbare än den reala ekonomin.
  • För det andra gäller det digitaliseringen, och behovet av en balans mellan den personliga relationen och det digitala kundmötet
  • För det tredje gäller det bankmarknadens utveckling, och behovet av mångfald och konkurrens mellan både stora OCH små banker
  • För det fjärde gäller det Sveriges regionala utveckling, och behovet av banktjänster för de många människorna utanför storstadsområdena
  • För det femte gäller det konsumenternas krav och de minskande kunskaperna i ekonomi hos många människor
  • För det sjätte gäller det hållbarhet, och att sparbankerna kan bidra till en utveckling med både ökad ekonomisk och social hållbarhet som inte exkluderar människor

Att sparbankerna gör skillnad fick jag uppleva igår på ett mycket konkret sätt, då jag deltog i ett stort kundevent i Vimmerby med närmare 200 deltagare, anordnat av Sparbanksstiftelsen i Vimmerby tillsammans med Vimmerby Sparbank. Där utdelades stipendier till ungdomar som  är värda att uppmärksamma inom både sport och musik. Det visar på samhällsengagemanget och att Sparbanken finns i det lokala samhället. De pengar som kommer från lokalsamhället går också tillbaka dit.

Jag fick tillfälle att tala om sparbankerna och vikten av att vi har livskraftiga sparbanker som förespråkar långsiktighet och kundnära relationer, företrädesvis utanför storstäderna. De områdena som jag nämner ovan utgjorde stommen i mitt budskap.

Film om sparbanksidén