Sparbankerna har ett annorlunda perspektiv – på två sätt

Blogginlägg #1. Sparbankerna har alltid ett lokalt perspektiv och ett långsiktigt perspektiv.

Det är stor skillnad på en banks lokala kontor, och en lokal bank. En lokal bank, som sparbankerna är, bedriver bank lokalt, ibland i en kommun och ibland i flera kommuner. Detta betyder också att bankens personal, dess ledning och dess styrelse känner till den ort där bankens verksamhet bedrivs. De känner trakten, de känner den lokala konjunkturen, de känner företagen, de känner människorna. Och människorna känner dem.

Den som bedriver sin verksamhet lokalt måste också vara långsiktig. Ska en lokal bank ha någon marknad att vara bank för om trettio år måste man tänka på detta idag. På så vis blir varje affärsbeslut, ja, varje beslut, långsiktigt i en sparbank.

Det är detta lokala perspektiv och detta långsiktiga perspektiv vi syftar på när vi talar om att sparbankerna har ett annat perspektiv på två sätt. Är det för höga bostadspriser eller är det för låga bostadspriser som är problemet? När vi nu inrättar ett regelverk som är mer globalt, vilka konsekvenser får det för små lokala banker och för deras kunder? Är sparbanken som är enda bank på sin ort lika systemviktig lokalt som storbanken är systemviktig nationellt? Detta är några exempel på frågor som kan belysas ur olika perspektiv. Egentligen kan varje fråga belysas ur olika perspektiv.

Om du väljer att följa min blogg kommer du att få möta ett stort antal frågor. Men alltid ur ett lokalt perspektiv eller ur ett långsiktigt perspektiv. Ibland både lokalt och långsiktigt.

Välkommen!

Öivind Neiman

 

Öivind Neiman vd för Sparbankernas Riksförbund 2009 - 2016, som är ett branschförbund för landets sparbanker och har 59 medlemsbanker och 13 stiftelsemedlemmar.
Innan Öivind tillträdde som vd, i augusti 2009, var han i fem år vd för Westra Wermlands Sparbank, en av förbundets medlemsbanker med verksamhet i västra Värmland.