En snabbfotad företagare kräver en snabbfotad bankpartner

Hans-Ola Olsson utanför Tanumshede har nischat sig inom något som fortfarande är unikt inom svenskt lantbruk. Hans-Ola är nämligen en av ett fåtal svenska ekologiska grisuppfödare. En liten bransch som ökar i takt med ett större intresse från konsumenterna.

Publicerat 2016-05-15

Grisköttet har precis som övrig svensk jordbruksproduktion under senare år fått allt starkare konkurrens från importerade livsmedel. Trots en stark ökad efterfrågan på svenska livsmedelsvaror står Sverige idag endast för en mycket liten del, drygt två procent, av grisproduktionen inom EU, vilket motsvarar en årsproduktion av slaktgrisar på ungefär 2,5 miljoner. Det är i ett internationellt perspektiv väldigt lågt. I Tyskland och Danmark, som är de två största exportörerna av griskött till Sverige, ligger grisproduktionen på 15 respektive 48 miljoner. Dessutom är andelen ekologisk grisuppfödning i Sverige väldig låg. Endast två procent av alla grisar föds upp ekologiskt.

– Det är en bransch som i decennier varit inriktad på traditionellt grisuppfödande. Vi har en generationsskiftesproblematik i Sverige. Få unga bönder kommer in och det drabbar såklart nytänkandet, förklarar Hans- Ola, som är den femte generationen lantbrukare på sin gård nordväst om Tanumshede.

 

Inget självklart karriärval

Ekologisk grisproduktion har Hans-Ola bedrivit på gården sedan 2009 och han säger att han de senaste åren märkt av ett allt större intresse. Men att Hans-Ola skulle gå i samma fotspår som sina föräldrar var till en början inget självklart beslut.

– Jag har aldrig känt någon press på att jag måste ta över gården. När jag var yngre var jag osäker på vad jag ville arbeta med, men när min farfar sa ”vet du inte vad du vill bli så är bonde det bästa alternativet, för då får du göra allt möjligt”, då bestämde jag mig. Och jag måste säga att han hade rätt. Att vara modern bonde idag är som att vara entreprenör.

 

Bred verksamhet

Hans-Olas verksamhet består idag av flera inriktningar. Förutom grisuppfödning som står för den störstadelen av årsomsättningen på ungefär nio miljoner kronor, bedriver han också växtodling, skogsbruk och grönsaksodling. Allt på gården utanför Tanumshede odlas ekologiskt och målet att bli självförsörjande är redan uppnått. Med en hög självförsörjningsgrad för foder blir gårdens lönsamhet bättre.

– Det gäller att få till en bra effektivitet när det kommer till djurproduktion, växtnäringsflöde och foder. Samtidigt försöker vi vara lyhörda med vad marknaden efterfrågar. Just nu tror vi att efterfrågan på den ekologiska grönsaksodlingen kommer attväxa stort.

På vintrarna ser det dagliga arbetet lite annorlunda ut och Hans-Ola säger att han då brukar beskriva verksamheten mer som ett tjänsteföretag än som ett produktionsföretag. Det stora inventariebeståndet i form av maskiner används till snöskottning och hyrs exempelvis ut till Svevia.

 

Växer med hjälp av Sparbanken

Målet är att inom de närmsta åren växa från dagens 2 000 grisar till knappt 3 000 stycken. Att föda upp ekologiska grisar och samtidigt få till en god ekonomi är ofta en utmaning. Produktionskostnaderna är i ett internationellt perspektiv höga. Stora ytor behövs till djuren, både utomhus och inomhus och de svenska kraven på djurhållning är stränga. Dessutom påverkas verksamheten hela tiden av omvärldsfaktorer, såsom energipriser och växelkurser. Att Hans-Ola snarare sporras än låter sig nedslås av utmaningarna i den föränderliga branschen går inte att ta miste på. Han ser positivt på framtiden och har hittills klarat sig igenom flera ekonomisk tuffa perioder, delvis med hjälp av finansiering från Sparbanken Tanum. Familjen har nämligen varit kund hos Sparbanken ända sedan fusionen med ortens Föreningsbank i slutet av 1990-talet. För Hans-Ola är det viktigaste i en sund bankrelation att bankpersonalen har god förståelse för och kompetens om hans affärsverksamhet.

– Det är viktigt att ha en bankkontakt som förstår ens situation så att man kan fatta långsiktiga beslut. Få banktjänstemän har kunskap om hur ett modernt lantbruk fungerar idag. Finns inte den kunskapen blir ofta bankrelationen lidande, förklarar Hans-Ola. 

Att ha en personlig kontakt med hög tillgänglighet och flexibilitet beskriver Hans-Ola som grundläggande. Särskilt i hans bransch där det är av största vikt att kunna fatta snabba beslut.

– Ska man vara snabbfotad som företag måste man ha en snabbfotad bankpartner. Det är en förutsättning, avslutar han.

Senast uppdaterad: 
2017-01-02