Presidium

 

Göran Hedman

Ordförande, Sparbankernas Riksförbund

Göran Bengtsson

Vice ordförande, Sparbankernas Riksförbund

Ewa Andersen

Vd, Sparbankernas Riksförbund

Senast uppdaterad: 
2018-06-05