Valberedning

Beslutad 30 maj 2016

Sammankallande i valberedningen

Bertil Engström, ordförande Sparbanken Skåne AB
bertil.engstrom@sparbankenskane.se

Övriga ledamöter i valberedningen

Anna-Lena Edvardsson, vd Sparbanken Tanum
anna-lena.edvardsson@sparbankentanum.se

Erling Håstrand, vd Sparbanken Lidköping AB
erling.hastrand@sparbankenlidkoping.se

Per Richardsson, vd Varbergs Sparbank AB
per.richardsson@varbergssparbank.se

Anders Thorson, vd Hälsinglands Sparbank
anders.thorson@halsinglandssparbank.se

 

 

Valberedningspolicy antagna vid Förbundsstämman 30 maj 2016

Senast uppdaterad: 
2017-04-11