Almedalen 2015

Sparbankernas Riksförbund var tillsammans med ett antal företrädare från sparbankerna i Almedalen för att sprida kunskap om Sparbankerna och för att visa att en sparbank är så mycket mer än en vanlig bank. Vi arrangerade många egna seminarier och deltog på flera arrangerade av andra aktörer.

MÅNDAG 29/6

Vem slaktar den svenska grisen om inga slaktare utbildas?

Utbildning är viktig inom gröna sektorn för att skapa jobb men flera utbildningar saknas idag i Sverige, till exempel slaktare.

MEDVERKANDE: Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Regeringen. Nils Björid, ordförande, LRF ungdom. Fredrik Sundblad, administrativ chef, Gotlands Slagteri

MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne

 

Bredband länkar samman ett Sverige

Bredband för alla, överallt i Sverige, hur ska det gå till? Fler och fler tjänster digitaliseras men alla har inte tillgång till dem.

MEDVERKANDE: Mikael Ek, vd, Svenska Stadsnätsföreningen. Tony Petersson, ordförande, Svenska trådlös fiberleverantörer. Åse Classon, ordförande, Hela Sverige ska leva

MODERATOR: Karolina Losell, Roslagens Sparbank

 

Är ekonomi spännande för dagens skolungdom?

Ekonomi är kul, ekonomi är viktigt, ekonomi är grunden till en trygg framtid. Hur gör vi ekonomiundervisningen mer lustfylld?

MEDVERKANDE: Arturo Arques, privatekonom, Sparbankerna och Swedbank. Emil Gustavsson, ordförande, Sveriges Elevkårer

MODERATOR: Karolina Losell, Roslagens Sparbank

 

TISDAG 30/6

Innovationsupphandling lokalt – fungerar det bara i Skåne?

Hur kan vi upphandla mer lokalt för att gynna det lokala näringslivet? Kan innovationsupphandling vara sättet att öka sysselsättningen i landet?

MEDVERKANDE: Amela Hodzic, regionråd (S), Region Skåne. Charles Edquist, ledamot, Regeringens Innovationsråd

MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne

 

Hur länge räcker maten i Sverige? Måste vi importera?

Behövs det en livsmedelsstrategi i Sverige för att vi ska bli självförsörjande? Måste vi importera 50% av maten eller

kan vi producera mer i Sverige?

MEDVERKANDE: Sven Lindgren, ordförande, Civilförsvarsförbundet. Maria Dirke, verksamhetsledare, Ekologiska Lantbrukarna. Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentet

MODERATOR: Karolina Losell, Roslagens Sparbank

 

Framgångsrik integration – hur lyckas vi med det?

Hur tar vi bättre tillvara på resurserna och skapar lyckad integration? Hur jobbar AF med etableringsuppdraget? Ta del av några goda exempel.

MEDVERKANDE: Payam ”Peppe” Boroodjeni, platschef, Fryshuset Husby. Per Ibertsson, verksamhetssamordnare Integration och Etablering, Arbetsförmedlingen

MODERATOR: Mirja Herrdin, Södra Dalarnas Sparbank

 

ONSDAG 1/7

Ät dig frisk – om offentlig mat i Landstingen

Hur viktig är maten på sjukhus för patientens välbefinnande och tillfrisknande? Vad är bra mat för sjuka och äldre? Vilken roll har Livsmedelsverket?

MEDVERKANDE: Catarina Bennetoft, talesperson, Brödinstitutet. Eva Sundberg, teamchef Mat och Måltider, Livsmedelsverket

MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne

 

Framgångsrik integration – mer verkstad och mindre snack?

Vi vill visa på ”de goda exemplens makt” för att skapa engagemang och utveckla integrationsarbetet i Sverige. Hur tar vi bättre tillvara på resurserna och skapar integration? Hur gör politiken för att stötta de goda exemplen och ta till vara på all kunskap och engagemang som finns i landet? Nyanlända behöver jobb/sysselsättning, bostad och svenskundervisning. Hur får de tillgång till detta? Vad kan företag, politiker, organisationer och privatpersoner göra för att underlätta integrationen i Sverige?

MEDVERKANDE: Mari-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande, Falkenbergs Kommun. Payam ”Peppe” Boroodjeni, platschef, Fryshuset Husby. Raimo Pärssinen, ordförande, Arbetsmarknadsutskottet. Elin Bergkvist, biträdande chef, Arbetsförmedlingens ledningsstab. Kjell-Åke Nilsson, vice vd, affärsutveckling & samhälle, Sparbanken Nord

MODERATOR: Mirja Herrdin, Södra Dalarnas Sparbank

Bildspel om integrationsprojekt som sparbanker stöttat pdf

 

Varför spara när vi har minusränta?

Sparkvoter, bolåneskulder, amorteringskrav. Är Sverige på väg mot Japan på 1990-talet? Kommer bankerna införa minusränta på sparkonton?

MEDVERKANDE: Arturo Arques, privatekonom, Sparbankerna och Swedbank. Lena Bäcker, verksamhetschef, Kronofogden

MODERATOR: Öivind Neiman, Sparbankernas Riksförbund

 

Att ge och att få, hur fungerar stipendieutdelning?

Hur ser kriterier för stipendieutdelning ut? Vilka får stipendier och varför? Hur är det att driva organisationer som är beroende av finansiellt stöd?

MEDVERKANDE: Per Callermo, sektionschef, Arvsfonden. Johan Oljeqvist, vd, Fryshuset Stockholm

MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne

 

TORSDAG 2/7

Bolån, finns det utanför Stockholm? Hur påverkas landsbygden av storstadens skulder?

Är skuldbördan bara ett storstadsproblem? Boendesituationen ser olika ut i olika delar av landet och skuldbördan i storstaden får inte lamslå byggandet i resten av landet. Hur ska unga i hela Sverige få möjlighet till ett rimligt boende?

MEDVERKANDE: Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, Regeringen. Bengt Hansson, analytiker, Boverket. Lena Bäcker, verksamhetschef, Kronofogden. Peter Englund, professor, Handelshögskolan Josefine Uppling, analys-och kommunikationschef, Mäklarsamfundet

MODERATOR: Ewa Andersen, Sparbankernas Riksförbund

 

Unga entreprenörer vill, vågar och kan

ARRANGÖR: Sparbankerna, Sparbanksstiftelserna

Hur ska vi få fler unga att starta företag? Vad finns det för hinder på vägen och hur kan vi röja dessa hinder? Vilken hjälp kan de få och vad saknar de? Vi får höra några unga entreprenörer berätta om sin resa. Gute Lemonad startade som Ung Företagsamhet 2012 och är nu ett växande företag på Gotland. One Collection UF, årets vinnare på Gotland berättar om hur de startat och vad som hänt sedan dess och vilka framtidsplaner de har. En panel besvarar de ungas frågor och ger konkreta tips.

MEDVERKANDE: Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Regeringen. Cecilia Nykvist, vd, Ung Företagsamhet i Sverige. Daniel Lönn, utvecklingschef Arbetsmarknad och Entreprenörskap, Fryshuset. Mia Spendrup, vd, Loka Brunn & Grythyttans Gästgivaregård. Öivind Neiman, vd, Sparbankernas Riksförbund. William Pettersson och Martin Hansson, grundare, Gute Lemonade. Elisabeth Hellström, Axel Zander, Ulrika Slotte, grundare, One Collection UF

MODERATOR: Josefine Uppling, Mäklarsamfundet

 

Matsvinn – svinstort eller försvinnande? Hur vinner vi på mindre svinn?

Svinn är penga- och miljöslöseri men skapar även jobb. Hur ser svinnet av mat ut i skolan/handeln/krogen/hemma? För att minska mängderna mat som slängs i onödan, behöver medvetenheten om matsvinnets betydelse för miljön öka, men hur ska det gå till? Regleringar - är det till stöd eller belastning? Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket har fått regeringsuppdraget ”Minskat matsvinn 2013-2015”, hur långt har de kommit? Vilken effekt har uppdraget fått i Sverige?

MEDVERKANDE: Louise Ungerth, chef Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm. Tommy Vince, grundare, EKOvågen. Lena Callermo, avdelningschef, Naturvårdsverket. Mattias Rådström, global chef för PR, Electrolux

MODERATOR: Hans Naess

 

Hur viktigt är lokalt ledarskap för orten?

Hur viktigt är det med färgstarka ledare på mindre orter? Varför är det viktigt med både kvinnliga och manliga förebilder?

MEDVERKANDE: Ann-Britt Ryd Petterson, journalist, SVT. Erik Hägglöv, ordförande, Sparbankernas Riksförbund

MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne

 

Från sommarlov till framgångsrik företagare?

Varför slappa på sommarlovet när du kan förverkliga din företagsidé? Sommarlovsentreprenör är ett sätt att prova på och lära sig mer om företagande.

MEDVERKANDE: Tommy Vince, entreprenör, EKOvågen. Joacim Lindgren, vd, Sörmlands Sparbank

MODERATOR: Mirja Herrdin, Södra Dalarnas Sparbank

 

FREDAG 3/7

Crowd Funding – är det en konkurrent till banken?

Är Crowd Funding ett sätt att skaffa tidiga pengar till kreativa idéer eller en utväg när banken och riskkapitalister sagt nej?

MEDVERKANDE: Diviesh Vithlani, grundare och vd, Youple. Victor Isaksen, styrelseordförande och marknadsansvarig, aiFi - Stackable Speakers

MODERATOR: Joacim Lindgren, Sörmlands Sparbank

 

Lokalt ledarskap för milleniegenerationen

Är lokalt ledarskap detsamma som modernt ledarskap för milleniegenerationen? Vilka företag lockas de unga av? Nya generationer tar över familjeföretag och kommer med nya värderingar. I IBMs rapport från 2014 framgår att milleniegenerationen har stark digital närvaro men värdesätter de lokala fysiska mötesplatserna. Viktigt för dem är etik, moral och ärlighet. Samhällsengagemang är viktigt och går inte att köpa sig till. Vad innebär det för företag och dess ledare?

MEDVERKANDE: Li Skarin, vd och grundare, Massa Media AB. Olle Fack, ledarskapsutbildare, Train2Lead AB. Inger och Eva Gustafsson, Bovalls Dörrbyggeri. Anders Thorson, vd, Hälsinglands Sparbank

MODERATOR: Mirja Herrdin, Södra Dalarnas Sparbank

 

Vilken effekt har drogkontrakt på grupptryck och ungas inställning till droger och alkohol?

Elever skriver kontrakt i 7:an på att avstå från droger, alkohol och tobak under högstadietiden. Hur påverkar det elev, föräldrar, skola och samhälle?

MEDVERKANDE: Henrik Kördel, vd, Sparbanken i Karlshamn. Staffan Hübinette, lärare och författare, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle/Narkotikafri skola

MODERATOR: Mirja Herrdin, Södra Dalarnas Sparbank

 

Varför importera mat? Räcker inte maten i Sverige?

Varför importerar vi mat när det finns delikatesser, exotiska och bra råvaror i Sverige. Hur stort ansvar har kändiskockar för våra inköp?

MEDVERKANDE: Susanne Johnsson, same och kock. Susanne Welin-Berger, projektledare, Livstek

MODERATOR: Hans Naess

 

MINGEL 

FaceBook eller Face2face – var sker de politiska mötena bland unga?

Digitalt vs personligt möte. Hur förs den politiska debatten av unga i framtiden? Hur jobbar unga med påverkan och politik? Kommer Almedalen finnas om 5-10 år eller sker de politiska mötena på Twitter? Hör representanter från ungdomsförbunden om hur de jobbar och deras syn på frågan.

MEDVERKANDE: Bodil Sidén, 2:e vice förbundsordförande, MUF. Ellinor Eriksson, förbundsordförande, SSU. Magda Rasmusson, språkrör, Grön Ungdom. Eric Luth, FS, CUF

MODERATOR: Beata Wickbom, grundare, HejDigitalt!

 

Sparbankerna deltog även i andras arrangemang

MÅNDAG 29/6

Sänkt elskatt – en förutsättning för tillväxt i den digitala basindustrin

ARRANGÖR: Luleå kommun, Bodens kommun, Sparbanken Nord, Länsstyrelsen Norrbotten, The Node Pole

Var byggs nästa megadatacenter? Om den nya digitala basindustri som växer fram med gigantiska serverhallar som en förutsättning för utvecklingen av nya produkter och tjänster. Sänkt elskatt för tjänsteindustrin är en god affär för hela det svenska samhället.

MEDVERKANDE: Erik Lundström, vd, The Node Pole. Anne Graf, The Node Pole. Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv. Anna Felländer, chefsekonom, Swedbank. Fredrik Lind, vd, Boston consulting group. Niklas Nordström, kommunalråd, Luleå kommun. Gunnar Eikeland, vd, Sparbanken Nord. Fredrik Olovsson, ordförande finansutskottet, Riksdagsledamot (S)

MODERATOR: Helena Stålnert

 

Skuld och skam – om unga skuldsattas etablering på arbetsmarknaden

ARRANGÖR: Temagruppen Unga i arbetslivet

Ungas skuldbörda ökar. Många små skulder kan, när de läggs ihop, hindra steget in på arbetsmarknaden. Hur påverkar ungas skulder deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden? Hindrar ungas känslor av skam dem från att tala om och reda ut sina skulder?

MEDVERKANDE: Lena Bäcker, verksamhetschef, Kronofogden. Anna Johansson, budget- och skuldrådgivare, Region Gotland. Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson, Försäkringskassan. Öivind Neiman, vd, Sparbankernas Riksförbund

MODERATOR: Anna Danielsson

 

Förbättra finansieringen för innovationer och tillväxt

ARRANGÖR: Ratio

Fungerar rollfördelningen mellan staten, bankerna och marknaden? Hur kan det bli lättare för idéer och kapital att mötas? Fungerar rollfördelningen på kapitalmarknaden. Nya forskningsresultat från Ratio presenteras: Effekter av företagsstöd och offentligt riskkapital. Fungerar marknaden för affärsänglar? Hur starka är svenska patent?En panel med aktörer på finansmarknaden diskuterar avslutningsvis.

MEDVERKANDE: Charles Edquist, professor, Circle Lunds universitet. Caroline af Ugglas, vice vd, Svenskt Näringsliv. Anders Sundström, ordförande, Swedbank. Anna Hallberg, vice vd, Almi. Magnus Lundin, vd, SISP. Günther Mårder, vd, Företagarna. Öivind Neiman, vd, Sparbankernas Riksförbund. Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande, Riskkapitalföreningen. Christian Sandström, docent, Ratio. Daniel Halvarsson, fil dr, Ratio. Anna Horn, jur stud forskningsass, Ratio

MODERATOR: Ann-Kari Edenius, Ratio

 

Sju år till första jobbet – hur tar vi bättre tillvara på invandrad kompetens?

ARRANGÖR: Jusek

Vi är inbjudna till MINGEL OCH ERFARENHETSUTBYTE om hur vi kan praktiskt bidra till snabbare etablering av invandare på arbetsmarknaden. Ett stort antal människor söker sig nu hit från andra länder. De har med sig värdefull kompetens, men tiden till första jobbet är för många orimligt lång. Jusek vill verka i både ord och handling för att invandrade akademiker ska få bättre möjligheter på arbetsmarknaden. Sedan fem år driver vi ett mentorskapsprogram som matchar invandrade akademiker med mentorer med samma yrkesbakgrund. Arbetsmarknadsministerns statssekreterare Irene Wennemo, inleder minglet. Erik Hägglöv, ordförande, Sparbankernas Riksförbund deltar.

 

TISDAG 30/6

Tillit och tolerans – det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling

ARRANGÖR: Arena för Tillväxt

Vilka faktorer leder till en framgångsrik lokal utveckling? Varför presterar vissa orter bättre än andra? Under denna timme diskuteras förmågan till samverkan och förnyelse, och hur samspelet mellan tillit och tolerans utgör ett socialt kapital som är av stor betydelse för platsens utveckling.

MEDVERKANDE: Erik Hägglöv, ordförande, Sparbankernas Riksförbund. Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet. Jan Torége, utredare, Sveriges Kommuner och Landsting. Anna Olofsson, marknadschef, Umeå kommun. Per-Anders Westhed, kommunstyrelsens ordförande, Vansbro kommun. Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande, Sundbybergs stad

MODERATOR: Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt

 

Cash is king – vem har makten över kontanterna?

ARRANGÖR: Hela Sverige ska leva

Möjligheterna att använda kontanter minskar stadigt. Kortanvändningen ses som smidigt och säkert för förespråkarna, men problem skapas för dem som inte har tillgång till eller kan använda tekniken för kort. Hur tillgodoses deras behov?

MEDVERKANDE: Björn Eriksson, ordförande, Säkerhetsbranschen. Anna Haraldson Jensen, styrelseledamot, Hela Sverige ska leva. Ewa Andersen, vice vd, Sparbankernas Riksförbund. Arturo Arques, privatekonom, Swedbank. Börje Vestlund, riksdagsledamot, suppleant i finansutskottet

MODERATOR: Åse Classon, ordförande Hela Sverige ska leva

http://www.helasverige.se/kansli/vad-vi-goer/vaara-evenemang/almedalen-2015/

 

ONSDAG 1/7

Fryshuset frågar ut Erik Hägglöv

ARRANGÖR: Fryshuset

Lokalt engagemang: Att jobba lokalt är en förutsättning för hållbarhet och långsiktighet. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Värdegrund: Vilken betydelse den kan ha och vilken kraft som finns att hämta i den när det gäller samhällsengagemang. Samverkan: Samarbeten/samverkan mellan näringslivet och det ideella (föreningsliv) ex KNUFF. Förebilder: Hur jobbar banken med att involvera förebilder för unga?

UTFRÅGNING av Erik Hägglöv, ordförande, Sparbankernas Riksförbund

 

Har kontanterna spelat ut sin roll?

ARRANGÖR: SäkerhetsBranschen

Det kontantlösa samhället rycker allt närmare. Men utmaningarna med ett samhälle helt utan kontanter är många. Individer, konsumenter, företagare, föreningsliv kommer i kläm och samhället i stort blir betydligt mer sårbart när det enda riktigt robusta betalmedlet försvinner. Det är frågor som inte kommer upp på agendan när privata intressen har fått makten över kontantförsörjningen. Seminariet diskuterar kontanternas roll i samhället och vems ansvaret är för att kontantförsörjningen i landet ska fungera.

MEDVERKANDE: Björn Eriksson, ordförande, SäkerhetsBranschen. Wiggo Lindgren, vice ordförande, Småföretagarnas Riksförbund. Jan Ericson, riksdagsledamot, Finansutskottet. Christina Rogestam, ordförande, SPF. Charlie Söderberg, rikedomscoach. Per Åsling, riksdagsledamot, Finansutskottet. Tomas Andrén, vd, Mjöbäcks Sparbank.

MODERATOR: Malou von Sivers

 

Luleå hamn, en garant för Sveriges exportintäkter

ARRANGÖR: Luleå kommun, Länsstyrelsen Norrbotten, Luleå Hamn, LKAB, Bodens kommun, Sparbanken Nord

Sjöfarten är en förutsättning för de svenska exportintäkterna från malm och stål. För att garantera framtida konkurrenskraft måste volymerna öka vilket kräver investeringar i infrastrukturen, både i hamnar och farleder.

MEDVERKANDE: Per Bondemark, CPO, SSAB. Frank Hojem, kommunikationsdirektör, LKAB. Mikael Castanius, branschchef, Sveriges hamnar. Niklas Nordström, kommunalråd, Luleå kommun. Henrik Vuorinen, vd, Luleå Hamn. Anna Sundell, direktör, EQT. Anna-Caren Sätherberg, Riksdagsledamot (s)

MODERATOR: Helena Stålnert

 

TORSDAG 2/7

Pengar, framtiden och livet – hur hänger det ihop?

ARRANGÖR: Sparbanksstiftelserna, Swedbank

Livet rusar på med krav, behov, drömmar och förväntningar. Dagens unga växer upp i ett snabbrörligt konsumtionssamhälle, med möjlighet till snabba lån bara ett par knapptryckningar bort. Vad gör det med ungas förmåga att hantera sin ekonomi och vems ansvar är det att lära dem?

MEDVERKANDE: Anna Hofvergård, lärare, Realgymnasiet Norrköping. Antje Jackelén, Ärkebiskop. Arturo Arques, privatekonom, Swedbank och Sparbankerna. Charlotta Bay, universitetslektor, Stockholms Universitet. Maria Lillieström, projektledare, Ung ekonomi. Peter Majanen, vd, Quattroporte. Pingis Hadenius, vd, Economista. Ylva Yngveson, privatekonomisk analytiker. Robin Moritz, sommarjobbare, Swedbank

MODERATOR: Charlie Söderberg, balansekonomi

 

Så skapar vi framtidens företag

ARRANGÖR: NyföretagarCentrum Sverige

Det är i de små företagen som jobben finns. Här sker utveckling och nyskapande. I de nya företagen formas framtiden. Vad görs för att öka antalet livskraftiga nya företag i Sverige i praktiken? Hur bidrar nyföretagande till ökad integration? Behövs mikrofinansiering? Hur får vi unga till start?

MEDVERKANDE: Mats Green, Riksdagsledamot (M), Sveriges Riksdag. Pernilla Gunther, Riksdagsledamot (KD), Sveriges Riksdag. Anne Hofstedt, rådgivare, NyföretagarCentrum Västra Sörmland. Joacim Lindgren, vd, Sörmlands Sparbank. Elisabet Sannas, projektledare, NyföretagCentrum Sverige

MODERATOR: Olle Wästberg

 

 

Senast uppdaterad: 
2016-03-07