Remissvar

En av Förbundets viktigaste uppgifter är att vara remissinstans för våra medlemmar sparbanker, stiftelseäganda bankaktiebolag och sparbankstiftelser. Vi framför också synpunkter aktivt genom framställningar till riksdag, regering och olika myndigheter. Här publicerar vi de remisser som vi lämnat ett yttrande av betydese för våra medelmmar.

Kontakta Lena Silén på förbundet om du inte hittar det du söker eller har frågor.
Lena Silén, förbundsekonom, lena.silen@sparbankerna.se, 08-684 206 26, 070-775 19 90.

 

2017

2017-10-02

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring pdf

2017-08-23

Förslag till ändringar i redovisnings- och rapporteringsföreskrifterna pdf

2017-04-18

Ytterligare verktyg för makrotillsyn (Fi2017/00842/B) pdf

2017-04-12

Nya värdepappersföreskrifter Mifid 2 (Fi Dnr 15-1725) pdf

2017-04-10

Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven (Fi2017/00971/B) pdf

Förslag till föreskrifter om vissa betalkonton (FI Dnr 15-15930) pdf

2017-03-24

För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (N2017/00222/HL) pdf

2017-01-31

Förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning (FI Dnr 16-12527) pdf

 

2016

2016-12-30

Skatt på finansiell verksamhet (Fi2016/03980/S1) pdf

2016-10-18

Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgranti pdf

2016-02-24

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde (FI Dnr 16-742) pdf

 

2015

2015-11-30

En översyn av årsredovisningslagarna SOU 2015:8 pdf

2015-06-08
Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde (FI Dnr 15-7062) pdf

2015-05-08
Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR, SOU 2015_2 pdf

2015-04-17
Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån (FI Dnr 14-16628) pdf

2015-02-16
Införande av undantag för säkerställda obligationer (FI Dnr 15-468) pdf

2015-01-30
FIs metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 (FI Dnr 14-14414) pdf

2015-01-12
Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden, SOU 2014_70 pdf

 

2014

2014-09-30
Framtidsfullmakter (JU2014/3309) pdf

2014-09-29
Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen (FI 2014/2420) pdf

2014-09-01
Genomförande av EUs redovisningsdirektiv (JU2014/2963) pdf

2014-09-26
Förstärkt skydd vid försäkringsförmedling (FI2014/2191) pdf

2014-08-29
Ökad öppenhet  på marknaden fr företagsobligationer (FI Dnr 14-8178) pdf

2014-06-30
Föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde (FI Dnr 14-7010) pdf

2014-06-30
Kapitalkrav för svenska banker (FI Dnr 14-6258) pdf

2014-05-28
Förslag till nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (FI Dnr 11-13269) pdf

2014-05-06
Kommentarer till regeringens förslag om att avskaffa momsgrupper pdf

2014-04-25
FI Dnr 11-13269 Nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag pdf

2014-01-10
Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt nya regler om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag (Dnr 11-11528, 12-4167) pdf

 

2013

2013-11-20
Remissyttrande angående förstärkta kapitaltäckningsregler, Fi2013_3294 pdf

2013-11-01
Remissyttrande angående förslag till föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-pappersföretag, FI Dnr 11–13269 pdf

2013-10-21
Remissyttrande angående förslag till avgifter med anledning av nya europeiska kapitaltäckningsregler, FI Dnr 13 10732 pdf

2013-09-06
Remissyttrande angående förslag till nya föreskrifter om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut, FI Dnr 11-5610 pdf

2013-07-31
Remissyttrande angående Ränteskillnadsersättning m m vid bolån, Ju2013_4513_L2 pdf

2013-06-18
Remissyttrande angående tillstånd och medling, SOU 2013_4 pdf

2013-04-02
Förslag om justeringar av bestämmelserna i förordningar om avgifter hos FI, FI Dnr 13-2802 pdf

2013-02-15
Angående remiss – riskviktsgolv för svenska bolån, FI Dnr 12-11920 pdf

 

 

Senast uppdaterad: 
2017-10-04