REMISSYTTRANDE: Skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter

Förbundet är inte avvisande till idén om skuldkvot, som ett sätt att stävja hushållens skuldsättning och motverka risker för samhället, även om problemen har sin huvudsakliga grund i det extremt låga ränteläget. Förbundet anser emellertid att förslaget till regler om skärpt amorteringskrav bör omarbetas eftersom ett genomförande av detsamma skulle orsaka stora problem för låntagare och långivare.

 

Läs hela remissyttrandet

Remissvar: Skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter FI dnr 17-9236 pdf

Senast uppdaterad: 
2017-09-11