Aktieinnehav

Sparbanksgruppens samlade aktieägande i Swedbank AB

Ägargrupperingen Sparbanksgruppens totala ägande, antal 107 590 391
Totalt antal aktier i Swedbank 1 132 005 722
Andel Sparbanksgruppen äger i Swedbank, % 9,50

Per 31 augusti 2017

 

Lista på de 10 största aktieägarna i Swedbank

 

Senast uppdaterad: 
2017-09-19