HemOm förbundetSparbankerSamhällsnyttaFör medlemmarKontaktSök
Samhällsnytta
Sparbanksidén mer aktuell än någonsin
Lokal närvaro och samhällsnytta
Bytte bank på äldre dar
Sparbankerna i Östergötland satsar på studenter
Sörmlands Sparbank
Sparbanken i Karlshamn
Westra Wermlands Sparbank
Västra Mälardalens Sparbank
Sparbankerna i Kalmar län
Sparbanksstiftelserna
Sparbanken Nord
Kundrelationen viktigast för småföretagare
Unga florister startade eget
Banken gav starthjälp
Gemensamt initiativ leder till praktikplatser för unga
Engagemang som lönar sig
Folkbildning
Livsstilsprojekt - nej till droger
Henrik Kördel, vd för Sparbanken i Karlshamn och Göran Svärd, projektledare för Kraftsamling Sydostlänken, på ett av järnvägsspåren som ska bli den nya sydostlänken.
Efterlängtad järnväg ska ge ny skjuts åt näringslivet

När planerna på en ny järnväg mellan Karlshamns hamn och Olofström höll på att gå i stå, gick Sparbanken i Karlshamn in med pengar. Tack vare bankens engagemang är nu en av södra Sveriges viktigaste infrastruktursatsningar nära att bli verklighet.

Av
Helena Kämpfe Fredén Foto Hans-Peter Bloom


En av landets viktigaste infrastruktursatsningar har den kallats, ydostlänken, som innebär att det skapas en järnvägsförbindelse från Södra stambanan vid Älmhult till Blekinge kustbana och Karlshamns hamn. Därmed öppnas helt nya transportmöjligheter både för företagen i regionen och för transporter i Östersjöområdet.

Idén om järnvägssträckningen är gammal, men det var först för ett år sedan som engagemanget fick ny fart. Då gick det lokala näringslivet samman med kommunerna från de tre regionerna.

Och som enda bank gick Sparbanken i Karlshamn in med engagemang och finansiering i projektet.

Som sparbank är det naturligt för banken att aktivt delta i viktiga framtidsfrågor för bygdens utveckling, berättar Henrik Kördel, vd på Sparbanken i Karlshamn.

– Vi har verkat i bygden i 180 år och vi är helt beroende av utvecklingen här. Går det bra för bygden så är det bra för banken. Går det dåligt så drabbas även vår bank. Sydostlänken har stor betydelse för bygdens och näringslivets
långsiktiga utveckling. Därför är det helt i linje med vår banks verksamhet och inriktning att stödja den här typen av projekt, säger han.

Det var under förra året som banken först gick in med pengar för Sydostlänken. Då handlade det om att driva fram projektet. I år har Sparbanken i Karlshamn medfinansierat nästa steg, en järnvägsutredning som måste göras. Pengarna kommer från bankens överskott som via stiftelserna går till utveckling av bygden. De senaste två åren har Sparbanken i Karlshamn satt av drygt 13 miljoner kronor till de båda stiftelserna.

– Bankens engagemang betyder mycket, pengarna gav projektet den välbehövliga skjuts som vi behövde. Sydostlänken är en av de viktigaste infrastruktursatsningarna för hela sydostregionens utveckling, och Sparbanken i Karlshamn har ett lokalt intresse på ett annat sätt än andra banker, säger Göran Svärd, projektledare för Kraftsamling Sydostlänken.

Sydostlänken gör att ett viktigt transportstråk till nya marknader i öst öppnas och på köpet ökar arbetspendlingsmöjligheter i regionen. Ikea är ett av flera större företag som engagerar sig i utvecklingen av en ny järnväg. För dem är Sydostlänken en av de viktigaste infrastrukturfrågorna just nu. De varor som kommer via Karlshamns hamn från bland annat Baltikum, Polen och Centraleuropa kan i dag inte fraktas på järnväg till Älmhult, utan måste köras med lastbil från Karlshamn.

  Thomas Carlzon,
  vd på Ikea AB.
– Vi strävar efter att använda järnväg så långt det är möjligt, av miljöhänsyn. Sydostlänken är därför högprioriterad för oss, säger Thomas Carlzon, vd för Ikea AB.

Men det handlar inte bara om gods – en ny järnväg skulle också öka Ikeas rekryteringsbas. I dag är det svårt att pendla mellan Blekinge och Älmhult. Järnväg finns helt enkelt inte och bilvägarna är små och krokiga.

– Vi har omkring 3 500 anställda i Älmhult, så rekrytering är alltid en aktuell fråga för oss. Att pendla med tåg är säkrare och mer miljövänligt än med bil, säger Thomas Carlzon.

Ett annat exempel på effekterna av Sydostlänken är Volvos export till Asien. I dag tar det sex till åtta veckor att transportera godset. Med Sydostlänken skulle motsvarande transport ta två veckor.

Tidigare i våras beslutade Regeringen en fortsatt satsning på Sydostlänken, ett glädjande besked för regionen och för Sparbanken i Karlshamn.

– Vi är väldigt glada över att även fortsättningsvis kunna delta aktivt i utvecklingsarbetet, säger Henrik Kördel.

Sparbanken i Karlshamn
Verksamhetsområde: Olofströms och
Karlshamns kommuner.

Antal tjänstemän: 77

Antal kunder: 40 000 kunder

Antal kontor: Åtta kontor.

Historik: Sparbanken i Karlshamn grundades 1829. 1966 fusionerades Karlshamns Sparbank med Asarums och Mörrums Sparbank. Kyrkhults Sparbank och Sparbanken i Karlshamn har fusionerats under 2008.
 
• Andra samhällsnyttiga insatser finns till exempel inom ramen för Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse. Den har som huvudsakligt ändamål att stödja verksamheter som av allmänheten uppfattas som samhällsnyttiga och utvecklande inom områdena forskning, utbildning, idrott, kultur och näringsliv.

• När en kraftig brand hade totalförstört flera företag i Olofström hösten 2009, bistod Sparbanken i Karlshamn företagen
med ekonomisk hjälp.

 Affärsvolymen uppgår till 14,7 miljoner kronor.
Uppdaterat 2010-11-17 15:27
Utskriftsvänlig sida
SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND • VASAGATAN 11, 10 TR • BOX 16249 • 103 24 STOCKHOLM • TEL 08-684 206 20 • FAX 08-700 85 27 • INFO@SPARBANKERNA.SE
Provided by Webforum