HemOm förbundetSparbankerSamhällsnyttaFör medlemmarKontaktSök
6 september 2012
Inlåningen ökar, men räntemarginalerna minskar för Sparbankerna
Sparbankernas samlade rörelseresultat ökade med 20 procent till 2 186 miljoner under perioden januari-juni, och rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster minskade med 2,5 procent till 1 433 miljoner.

– Sparbankerna gör ett fortsatt bra resultat, dock minskade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster med 2,5 procent som huvudsakligen förklaras av ökade kreditförluster för perioden januari-juni 2012 jämfört med motsvarande period föregående år. Den relativt stora ökningen av kreditförluster beror så vitt vi kan se på en handfull större reserveringar för befarande kreditförluster och är inte en generell trend, säger Öivind Neiman, vd Sparbankernas Riksförbund.

– Våra 61 medlemsbanker visar på en imponerande volymtillväxt med 10 procent på framför allt inlåning. Tittar man mer fingranulerat på andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 ser man att den positiva utvecklingen på räntenettot avtagit, eller stabiliserats. Vi kan då konstatera att räntemarginalerna minskar hos Sparbankerna, avslutar Öivind.

Januari-juni 2012 jämfört med januari-juni 2011
Rörelseresultatet uppgick till 2 186 mkr (1 827) under perioden januari-juni 2012, en ökning med 20 procent. Det samlade resultatet exklusive jämförelsestörande poster minskade däremot med 2,5 procent till 1 433 mkr (1 469). Den genomsnittliga affärsvolymen uppgick till 706 mdr (685), en ökning med 3 procent. Affärsvolymen per årsarbetare uppgick till 210 mkr (201). Räntenettot uppgick till 2 825 mkr (2 634) en ökning med 7 procent. Kreditförlusterna ökade med 108 mkr till 168 mkr (60).

Sammanställningen bygger på de 61 medlemsbankernas rapportering till Sparbankernas Riksförbund.

Sparbankernas delårsrapport januari-juni 2012 finns att ladda ner i pdf-format här.

För mer information, kontakta:
Öivind Neiman, vd för Sparbankernas Riksförbund, 073 422 15 01, oivind.neiman@sparbankerna.se
Lena Silén, förbundsekonom för Sparbankernas Riksförbund, 070 775 1990, lena.silen@sparbankerna.se
Annika Koponen, kommunikationschef för Sparbankernas Riksförbund, 070-549 90 44, annika.koponen@sparbankerna.se


Om Sparbankerna
Sveriges drygt 60 Sparbanker runt om i landet är annorlunda banker med en gemensam värdegrund baserad på ett lokalt samhällsengagemang. Varje Sparbank har i sin verksamhetsidé inbyggt ett hållbart sätt att bedriva bank, till exempel genom att se till att pengarna kommer till nytta för Sparbankens verksamhetsområde genom den lokala kreditgivningen. En Sparbank är en lokal bank till skillnad från andra banker vilka har lokala bankkontor. Sparbankerna har inga enskilda ägare som kan kräva vinstutdelning, utan vinsten stannar kvar i sparbanken till nytta för banken, kunderna och samhället. En Sparbank har en möjlighet att avsätta delar av vinsten till näringslivsutveckling, idrott, kultur, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel i bankens verksamhetsområde.
De allra flesta Sparbanker erbjuder Swedbanks produkter och tjänster och samarbetar även kring IT och administration. Det orangea myntet med den klassiska sparbankseken i Sparbankernas logotyp symboliserar just detta samarbete mellan Swedbank och Sparbankerna.
Uppdaterat 2012-09-06 11:26
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
28 oktober 2014
Seminarium om finansiella innovationer och praktiska lösningar - för social ekonomi, näringsliv och offentligheten
23 oktober 2014
Sala Sparbanks film om hur banken skapar växtkraft
23 oktober 2014
Sparbanken Nords Kulturpris 2014: Mottagare av årets Kulturpris på 25 000 kronor är Mikael Niemi.
10 oktober 2014
Westra Wermlands Sparbank: Landets tredje bästa bank när kunder får bestämma
8 oktober 2014
Servicekvalitet och ansvarstagande driver Sparbankernas kundnöjdhetsbetyg i topp enligt Svenskt Kvalitetsindex 2014
29 september 2014
Swedbank Sjuhärads film om bankens resa genom tiderna
26 september 2014
Sörmlands Sparbank: Stipendier till unga sörmländska entreprenörer
22 september 2014
Sparbanken Enköping: Digitalt eller kontanter? Både och!
22 september 2014
Sparbanken Västra Mälardalens film om vad en sparbank är för något
16 september 2014
Roslagens Sparbank: Charlotte Lindberg ny VD för Roslagens Sparbank
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​[71]​[72]​[73]​[74]​
SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND • VASAGATAN 11, 10 TR • BOX 16249 • 103 24 STOCKHOLM • TEL 08-684 206 20 • FAX 08-700 85 27 • INFO@SPARBANKERNA.SE
Provided by Webforum