HemOm förbundetSparbankerSamhällsnyttaFör medlemmarKontaktSök
Om förbundet
Detta gör förbundet
Styrning
Remissvar


Om Förbundet

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för sparbanker och sparbanksstiftelser och har som syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa. Förbundet som bildades 1985, representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.

 

Uppdaterat 2013-06-10 16:35
Utskriftsvänlig sida
SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND • VASAGATAN 11, 10 TR • BOX 16249 • 103 24 STOCKHOLM • TEL 08-684 206 20 • FAX 08-700 85 27 • INFO@SPARBANKERNA.SE
Provided by Webforum