Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Erbjudande om utbildning Microstrategy

tisdag, oktober 23, 2018 - 10:00

Sedan en tid tillbaka har en projektgrupp bestående av flera sparbanksrepresentanter och Swedbank-personal arbetat med att utveckla nya rapporter för sparbankerna. Rapporter som kan hämtas i Microstrategy och som ska ersätta de Excel-filer om inlåning, utlåning och kund som BIC-Center på Swedbank framställer månadsvis för sparbankerna.

Under våren och sommaren har utbildning i Microstrategy hållits vid flera tillfällen men det finns ytterligare efterfrågan, därför erbjuds nu Microstrategy ytterligare en gång. (Om det blir fullbokat blir det eventuellt ytterligare tillfällen.) Utbildningen kommer att ledas av personal från BIC Center på Swedbank och någon sparbanksrepresentant från projektet kommer att delta.

Utbildningen hålls i Stockholm, Sparbankernas Riksförbund, den 23 oktober klockan 10 – 16

Det finns 15 utbildningsplatser, alla deltagare tar med egen dator. Platserna går i första hand till de sparbanker som inte har haft möjlighet att delta vid de tidigare tillfällena.

Innan utbildningen ska deltagare ha kontrollerat att behörigheten fungerar, inloggning till UNI fungerar endast via Internet Explorer.

Till UNI-projektet i produktionsmiljö: https://mstrwebprd/WebMstr/servlet/mstrWeb

Om det inte fungerar var god kontakta Microstrategy-förvaltningen för hjälp, med ett mejl till bi.application.reporting@swedbank.se.

Anmälan görs på SRs medlemssida senast den 6 oktober

 

Med vänliga hälsningar

Lena Silén

070-7751990