Fem frågor till Oa Holfve ny ordförande Bergslagens Sparbank

Fakta om Oa Holfve

  • 73 år
  • Ordförande i Bergslagens Sparbank sedan den 24/4 2018
  • Ordförande i Bergslagens sparbanksstiftelse under 13 år.
  • Arbetat i sparbanksrörelsen från 1972-1988 och sedan som leverantör till sparbankerna och Swedbank till 2004.
  • Bor i Löa en liten by mellan Kopparberg och Lindesberg.

 

Vilken är bankens hjärtefråga?

– Hjärtefrågan är att berika Bergslagen.

 

Varför jobba i sparbank?

– Sparbanken är det absolut bästa bankorganisationen som finns.

 

Något som du vill uppleva?

– Att Sparbankerna och Swedbank gemensamt ökar dina marknadsandelar i Sverige med 5% enheter.

 

Vad gillar/ogillar du?

– Jag gillar när börsen går upp och ogillar när den går ner.

 

Din koppling till bygden?

– Har bara bott här i 20 år, men kommit bra in i bygden under den tiden.

Senast uppdaterad: 
2018-09-07