Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Varningsmeddelande

Submissions for this form are closed.

Fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete

tisdag, november 8, 2016 - 10:00 till onsdag, november 9, 2016 - 16:00

Program kring styrelsens kreditarbete för styrelseledamöter i Sparbanker. Under 2013-15 har sammanlagt 11 utbildningar genomförts med totalt 200 deltagare. Många styrelser har valt att gå utbildningen tillsammans vilket ger dem möjlighet att inom ramen för kursen diskutera fram en plan för hur de på hemmaplan skall utveckla kreditarbetet i styrelsen. Det finns också möjlighet för två styrelser att gå ihop och köra utbildningen tillsammans på hemmaplan.

Efter utbildningen skall deltagaren ha:

  • Kunskap om kreditgivningens roll och risker för en bank
  • Förståelse för bankens kreditprocess inklusive hur kredithandläggarnas kreditbedömning går till
  • Kunskap om de olika lagrum som styr kreditgivning
  • Kännedom om kopplingen mellan helhetsaffär, krediter, prissättning och risk
  • Kännedom om förvärvsfinansiering, early warnings, rekonstruktion och konkurs
  • Kunskap om styrelsens verktyg för styrning av kreditgivningen, kreditstrategi, kreditpolicy och kreditriskbevakning inklusive framtagande av dessa
  • Kännedom om FI:s tillämpning av sin tillsynsroll utifrån FI:s beslut kring brister i kredit-hanteringen

Plats: Hotel J, Nacka Strand

Utbildningen genomförs genom presentationer av olika specialister varvat med gruppdiskussioner och case. Inför utbildningen kommer en del inläsningsmaterial att skickas ut.

Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan kursstart debiteras. Minsta antal deltagare: 10 personer samt max antal deltagare: 20 personer

Anmälan fylles i nedan eller skickas till info@sparbankerna.seoch ska innehålla namn, e-postadress, personnummer, bank, fakturaadress samt matallergier.