Fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete

Sparbankernas Riksförbund, Vasagatran 11, 10 tr, Stockholm

tisdag, oktober 1, 2019 - 09:30 till onsdag, oktober 2, 2019 - 16:00

Fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm Oktober 1 – 2, kl. 09.30 - 16:00 dag 2, gemensam middag dag 1

Program kring styrelsens kreditarbete för styrelseledamöter i Sparbanker.

Under 2013-2019 har sammanlagt 17 utbildningar genomförts med ca 280 deltagare.

Efter utbildningen skall deltagaren ha:

  • Kunskap om kreditgivningens roll och risker för en bank
  • Kunskap om styrelsens verktyg för styrning av kreditgivningen, kreditstrategi, kreditpolicy och kreditriskbevakning inklusive framtagande av dessa
  • Förståelse för bankens kreditprocess inklusive hur kredithandläggarnas kreditbedömning går till
  • Kunskap om de olika lagrum som styr kreditgivning
  • Kännedom om kopplingen mellan helhetsaffär, krediter, prissättning och risk
  • Kännedom om kassaflödets betydelse i kreditbedömningen
  • Kännedom om förvärvsfinansiering, early warnings, rekonstruktion och konkurs
  • Kännedom om FI:s tillämpning av sin tillsynsroll utifrån FI:s beslut kring brister i kredithanteringen

Plats: Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm

Logi:  Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Utbildningen genomförs genom presentationer av olika specialister varvat med gruppdiskussioner och case. Inför utbildningen kommer en del inläsningsmaterial att skickas ut.

Vi rekommenderar att så många som möjligt i styrelsen deltar vid samma tillfälle för att kunna dra nytta av kursdiskussionerna i det fortsatta styrelsearbetet. Utbildningen kan också genomföras lokalt för de styrelser som vill få möjlighet att tillsammans diskutera bankens kreditarbete.

Middag samt logi ingår i utbildningen.

Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan kursstart debiteras.

Minsta antal deltagare är 10 personer och max antal deltagare är 15 personer.

Kursledare: Göran Axhamre och Håkan Dorm