Framgångsrikt Ledarskap - talangutveckling för Sparbanker

Startmöte i Järvsö

onsdag, oktober 21, 2020 - 12:00 till fredag, oktober 23, 2020 - 13:00

Missa inte möjligheten att utveckla bankens mest värdefulla talanger

I det nya millenniets finansklimat har det visat sig viktigare än någonsin att utveckla kompetens inom alla områden. Och att löpande kunna bocka av att detta verkligen blir gjort.

Sparbankernas Riksförbund vill med utvecklingsprogrammet "Framgångsrikt Ledarskap - talangutveckling för Sparbanker" ge medlemsbankerna möjligheten att erbjuda talangfulla medarbetare en vidareutveckling, som utgår från ett djupare perspektiv på den egna personliga profilen och sträcker sig hela vägen till ett fastare grepp på sparbanksrörelsen i stort. Detta för att skapa samarbete och nätverk individer emellan men också för att på banknivå jobba för en stärkt plattform för framtida lösningar på gemensamma utmaningar.

På individnivå har vi hos tidigare kursdeltagare noterat en mängd nya insikter och erfarenheter, vilka påskyndat deltagarnas förmåga att nå nya mål som t ex specialist, projektledare eller chef.

På banknivå har vi sett hur t ex ett examensarbete från utvecklingsprogrammet utgjort språngbräda för ett genomgripande arbete kring värdegrund och varumärkesplattform, som involverat hela personalen på den aktuella banken. Referenser från de banker som tidigare deltagit lämnas självfallet ut på begäran.

Deltagarna får under programmets gång ta del av ledarskapsteori varvad med praktiska övningsmoment. Kursen innefattar både grupporienterat arbete och individuella insatser med bl.a.  processledning, personlig effektivitet och samtalstekniker högt på agendan genom hela utbildningen.

Framgångsrikt Ledarskap – talangutveckling för Sparbanker har framgångsrikt genomförts i fyra utbildningsomgångar och en femte är under genomförande. Eftersom utfallet varit väldigt positivt vill vi redan nu erbjuda ytterligare en utbildningsomgång med start i oktober 2020.

Antalet deltagare är begränsat till 20. Säkerställ bankens deltagande genom att erbjuda bankens talanger plats på Framgångsrikt Ledarskap 2020. Utvärderingar från tidigare deltagare visar att upplevelsen och erfarenheten ytterligare kan stärkas om man är fler än en från samma bank.

Träff 1. Startmöte 21 oktober 2020 kl. 12.00 - 23 oktober 2020 kl. 13.00

Träff 2. Återkommer

Träff 3. Återkommer

Träff 4. Återkommer

Träff 5. Återkommer

 

Anmälan vill vi ha senast 2020-04-30, men anmäl redan idag eftersom det endast är ett begränsat antal deltagare som får plats.

Har du frågor om Framgångsrikt Ledarskap 2020 - kontakta Anders på Sparbankernas Riksförbunds kansli.

 
1 Start 2 Complete