Statusmeddelande

Anmälan är stängd, kursen har redan varit. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Kvalificerad Ordförandeutbildning

Borås

måndag, april 11, 2016 - 09:00 till tisdag, april 12, 2016 - 17:00

Välkommen på Kvalificerad Ordförandeutbildning

Som meddelat i Medlemsinformation 2015:46 daterat 2015-11-24 lanserar vi nu en kvalificerad Ordförandeutbildning som vi tagit fram tillsammans med Styrelse-Akademien. Efter åratal av utbildningar om regelverk och styrelsens ökade ansvar kommer denna utbildning att fokusera på helt andra frågor – några skulle kalla det på mjukare frågor. Utan minsta tvekan är dock dessa frågor minst lika viktiga för ett bra och utvecklande styrelsearbete.

Utbildningen baseras på StyrelseAkademiens ackrediterade lärares unika kunskap och erfarenhet från eget styrelsearbete och från styrelseordförandearbete, på lärarnas erfarenheter från tidigare uppdrag bland sparbanker, på Styrelse-Akademiens erfarenhet från krishantering på styrelsenivå samt på digitalisering-ens påverkan på affärsstrategin.

Utbildningen utgår från relevanta praktikfall. Erfarna lärare diskuterar dilemman med deltagarna och vad olika utfall kan leda till. Följande moduler kommer att gås igenom:

  • Styrelsens roll och uppgifter; effektiva möten/sammanträden
  • Strategiarbete och värdeadderande styrelsearbete
  • Kommunikation, krishantering och svåra samtal
  • Samtalsklimat, gruppdynamik och beslutsfattande

För att få bra kvalitet på utbildningen begränsas antalet deltagare till högst 15 personer per omgång. Du kan nu anmäla dig på info@sparbankerna.se till endera av följande två omgångar:

  • 23-24 februari 2016 i Stockholm
  • 11-12 april 2016 i Borås

Kostnaden bygger på självkostnad men kommer att ligga i häradet 18.000-20.000 kronor per omgång plus kostnader för kost och logi.

 

Plats: Swedbank Sjuhärad, Borås
Boende: Grand Hotel, Borås

Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan kursstart debiteras.
Anmälan skickas till info@sparbankerna.se och ska innehålla namn, e-postadress, bank, fakturaadress samt matallergier.

För mer information eller frågor, kontakta Tina Hasslund, 08-684 206 20.