Ny ordförande och vd i Sparbanken i Enköping

Magnus Bromark blir ny vd i Sparbanken i Enköping och tidigare vd Göran Hedman blir styrelseordförande efter stämman i måndags.

Välbesökt stämma för Sparbanken i Enköping

Det var en välbesökt årsstämma för Sparbanken på Lejondals slott i måndags då cirka 50 av totalt 56 huvudmän deltog. Dessutom fanns där ledningsgrupp, styrelse och speciellt inbjudna på plats. Bland de speciellt inbjudna kan nämnas representanter från Swedbank och tidigare vice vd:ar i Sparbanken i Enköping.

Stämman leddes med bravur av två mötesordförande, Staffan Wohrne och Per Arosenius med bankens chefsjurist Karin Björk Persson som sekreterare.

Under stämman genomfördes – som alltid – en mängd val. Bland annat valdes tidigare verkställande direktören Göran Hedman in bankens styrelse. Samtidigt avgick tidigare ordförande Göran Olsson efter många framgångsrika år som bankens ordförande. Göran tackades av via tal och applåder. Sparbanken och Swedbank ger också en donation till Akademiska sjukhuset i Uppsala i Göran Olssons namn.

 

Vd-bytet mellan Göran Hedman och Magnus Bromark 

Sparbanken har under 16 år letts av Göran Hedman. Fredagen den 20 april blev Görans sista arbetsdag som vd och Magnus Bromark tillträdde vd-posten 23 april. Bankens resultat- och balansräkning med förslag till hantering av 2017 års resultat förevisades av bankens tidigare och nuvarande vd. Banken har haft ett framgångsrikt 2017 med tydliga ökningar av både volymer och resultat.  Kostnaderna har ökat men är mest beroende på ökade IT- och pensionskostnader, det vill säga kostnader som inte direkt är påverkbara för banken. Kostnads- och kreditförlustnivån är fortfarande mycket låg. Affärsvolymen (bankens kunder samlade affär) uppgick till nästan 34 Mdr kronor och bankens egna kapital till närmare 1,1 Mdr.

 

Ny ordförande

På efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Göran Hedman till bankens nye ordförande. Till vice ordförande utsågs Catharina Andersson.

Senast uppdaterad: 
2018-04-30