REMISSYTTRANDE Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation

Förbundet ser med tillfredställelse att utfärdaren av statliga id-handlingar samordnas till en myndighet för att ge en säker identifiering av någons identitet. Förbundet anser dock att om Polismyndigheten ges detta uppdrag, så bör såväl tiden för när de nya reglerna träder i kraft som den utfärdande myndighetens resurser ses över för att införandet inte ska försenas eller andra resurser användas hos den utfärdande myndigheten så andra myndighetsuppgifter blir lidande.

REMISSYTTRANDE Promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Förbundet anser att den föreslagna sänkningen av minimikravet om 50 000 kr i aktiekapital, inte bör genomföras. Aktiebolagsformen har ett gott anseende och markerar en betydelsefull skillnad mot andra och enklare associationsformer, i det att aktiebolaget är underkastat regler om minsta eget kapital och regler om följder av brott mot kapitalkravet. Den inträdesbarriär som minimikravet innebär har enligt Förbundets uppfattning en avhållande och önskvärd effekt på benägenheten att bilda bolag utan överlevnadskraft.

REMISSYTTRANDE Utredning av vissa frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider

Förbundet tillstyrker utredningens förslag om bestämmelser om tillsyn och sanktioner.

Förbundet tillstyrker förslaget att justera definitionen av rapporteringsskyldiga företag till företag med minst 250 anställda.

Förbundet tillstyrker utredningens förslag att Bolagsverket ska erbjuda företagen en lösning för inrapportering.

 

Stockholm den 27 juni 2019

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande Direktör och Lena Silén                       

         

REMISSYTTRANDE Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

Förbundet har starka invändningar mot möjligheten att Finansinspektionen ges behörighet att genomföra så kallade ”testköp” dels av konstitutionella skäl dels avsaknaden av analys över vilka behov en sådan behörighet skulle fylla samt vilken effekt den skulle ge.

Småföretagsbarometern 2019 presenterades i riksdagen

– Ett extremt viktigt seminarium. Vi vet alla att det är i småföretagsbranschen som nya arbeten kommer till, så öppnade socialdemokraten tillika ledamoten i näringsutskottet Mathias Tegnér, som tillsammans med Helena Lindahl från Centerpartiet stod som värdar.

Inledning följdes av kort panel bestående av Ewa Andersen, vd på Sparbankernas Riksförbund, Josefine Uppling, Head of Group Public Affairs på Swedbank och Patrik Nilsson, samhällspolitiska chef på Swedbank.

Fem frågor till Lena Lyckenvik ny ordförande Åtvidabergs Sparbank

 • 58 år
 • Åtvidabergs sparbank, april 2016, ordförande från maj 2019
 • Företagsledare/ företagare med entreprenöriell ådra sedan många år, främst inom it-branschen med erfarenhet både från det lilla personalägda bolaget till det stora börsbolag.
 • Aktiv i styrelsearbete både som delägare, ledamot och i styrelseutbildningar.

 

Fem frågor till Christel Ödell vd Häradssparbanken i Mönsterås

 • Vd Häradssparbanken i Mönsterås från 1 maj 2019
 • Bor på en skogsgård i Oskarshamn, ursprungligen från Öland där jag även har ett fritidshus.
 • Sambo och fem döttrar.
 • Kommer närmast från 15 år i Swedbank, har haft tjänster bl.a. som kontorschef och företagschef.
 • Juristexamen från Lunds Universitet.
 • Arbetslivserfarenhet från såväl offentlig som privat sektor, och har även drivit eget företag (med ca 30 anställda) inom friskvårdsbranschen.

 

Sparbankerna utsåg årets UF-företag på SM i Ung Företagsamhet

UF-företaget består av Anna von Groß, Daniel Lindkvist, Elise Lindow, Josephine Daly-Tempelaar och Linnea Jerlebo från ProCivitas Privata gymnasium i Malmö. Rawstraw UF tillverkar naturliga och nedbrytbara sugrör av svensk råghalm. 

Som stolt guldsponsor delade Sparbankerna och Swedbank ut priset tillsammans. I juryn satt representanter från flera sparbankern.

 

Motiveringen löd: 

Fem frågor till Mikael Gustafsson ny vd Orusts Sparbank

 • 49 (fyller ett halvt sekel i oktober)
 • Orusts Sparbank, anställd 1988, vd från och med 2019-04-26.
 • Har gått den långa vägen i banken, kassa, kundtjänst, familjejuridik, regelefterlevnad, krav och kreditchef, stf vd.
 • Bor med min sambo i Dalby, strax utanför Henån, Orust.

 

Vilken är din banks hjärtefråga?

– Kunden i centrum.

 

Varför jobba på sparbank?

– För den fantastisk känslan att kunna vara med och bidra till en positiv utveckling i den bygd man verkar i.

 

Emma Nyhem blir ny vd i Norrbärke Sparbank

Styrelsen för Norrbärke Sparbank har, efter en genomgripande urvalsprocess av sökande med hjälp av extern rekryteringskonsult, utsett Emma Nyhem, tidigare rörelsechef i Norrbärke Sparbank, till att efterträda Mats Larson som vd för Norrbärke Sparbank. Emma tillträder jobbet som vd den 1/7 2019, då också Mats Larson går i pension.

Sidor