Remissyttrande

Du finner yttrandet här.

5 frågor till Stefan Larsson

  • 60 år
  • Ordförande Snapphanebygdens Sparbank sedan juni 2017.
  • Har en bakgrund från utbildningssektorn, mestadels från Hässleholms kommun men även fyra år från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. Under den perioden satt Stefan som ledamot i regeringens arbetsgrupp för EU-frågor inom utbildningsområdet.
  • I slutet på 90-talet var han ordförande i lokalstyrelsen för handelsbanken i Vittsjö.
  • Valdes in som huvudman i Snapphanebygdens Sparbank 2004 och sitter sedan 2012 i styrelsen för banken.

 

Remissyttrande

Du finner yttrandet här.

Remissyttrande

Du finner yttrandet här.

Småföretagsbarometern 2017: Brist på arbetskraft tillväxthinder för småföretagen

– Det stora tillväxthindret idag är inte hård konkurrens, brist på finansiering eller svag efterfrågan. Istället anger mer än vart fjärde företag svårigheter att hitta lämpliga medarbetare som det största tillväxthindret, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och Sparbankerna.

REMISSYTTRANDE: Skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter

Förbundet är inte avvisande till idén om skuldkvot, som ett sätt att stävja hushållens skuldsättning och motverka risker för samhället, även om problemen har sin huvudsakliga grund i det extremt låga ränteläget. Förbundet anser emellertid att förslaget till regler om skärpt amorteringskrav bör omarbetas eftersom ett genomförande av detsamma skulle orsaka stora problem för låntagare och långivare.

 

Läs hela remissyttrandet

Johan Kreicbergs - ny företagsekonom

Johan Kreicbergs har sedan 2008 jobbat som egenföretagare och konsult med fokus på utredning och opinion inom entreprenörskapsområdet. Från 1 juni är han ny företagsekonom för sparbankerna och Swedbank.

Brev till regeringen

Sparbankernas Riksförbund organiserar 59 fristående sparbanker med 218 kontor utanför storstäderna. Sparbankerna, som har stor betydelse för kreditförsörjning och bankservice i sina områden, har god lönsamhet och mycket hög soliditet. Soliditeten uppgår i genomsnitt till 16,3 procent vilket är ungefär tre gånger så mycket som i storbankerna. Sparbankerna präglas också av ett lågt risktagande. De utgör inget eller ett ytterst begränsat hot mot den finansiella stabiliteteten.

REMISSYTTRANDE: Bolagsverkets förslag till föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissyttrande över Bolagsverkets förslag till föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän.

Sparbankernas Riksförbund har inget att invända mot Bolagsverkets förslag till föreskrifter. 

 

Läs hela remissyttrandet pdf

Sidor