Frågor & svar om Dagens Samhälles granskning av sparbankernas kopplingar till kommunerna

Hur ser Sparbankernas Riksförbund på Dagens Samhälles uppgifter?

  • Det är bra att Dagens Samhälle tar upp kopplingen mellan sparbankerna och lokalsamhället. Att sparbankerna ger tillbaka av överskottet till lokalsamhället där de verkar är ingen hemlighet utan tvärtom en hörnsten i själva sparbanksrörelsen som vi är väldigt stolta över. Det är också en naturlig följd av sparbankslagen, som länkar ihop sparbankerna med kommunen.

Sparbanken Nord: Förbättrad husköpkraft i Piteå

Boindex är 100 när hushållen använder 15 % av förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader.
När Boindex överstiger 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen. Ju högre siffra, desto bättre.
I Piteå ökade Boindex till 243,1 för fjärde kvartalet 2011, jämfört med 228,2 tredje kvartalet 2011.
För riket som helhet sjönk Boindex till 118,7 från 118,8.

Satsning för tillväxt av företag i Sörmland

”Vi vill aktivt medverka till antalet nya företag ökar och att få befintliga företag att kunna och våga växa. Att hitta intressanta lokala företag för investorer ser vi som ytterligare ett skäl i att medverka i denna satsning”, säger vd Joacim Lindgren

Bakom det nybildade bolaget, som är unikt i sitt slag, står tre lokala aktörer som alla är beredda att satsa eget kapital på företagandet i länet. Totalt handlar det om tio miljoner kronor som har avsatts i Sörmlandsfonden.

Sala Sparbank: Så vill vi rädda fler liv!

Sala Sparbank har tidigare finansierat fem hjärtstartare. Efter en kartläggning av behovet i Sala och Heby kommuner avsätter nu Sala Sparbank de 100 000 kronor det kostar att köpa in ytterligare åtta stycken. Räddningstjänsten i samarbete med Civilförsvarsförbundet ansvarar för utbildningsinsatsen.

Hjärtstartarna kommer att placeras på strategiska platser i kommunerna, till exempel Björkgården i Västerfärnebo dit det tar lång tid innan professionell hjälp är på plats.

Sörmlands Sparbank: Banken får pris som Årets Bank i kategorin Folkbildare.

Joacim Lindgren vd säger: ”Att stödja grundskolan i de kommuner banken verkar i, är ett uttryck för Sörmlands Sparbanks starka lokala förankring och en del i arbetet med att förstärka de lokala tillväxtförutsättningarna. Genom satsningen på skolbarnen bidrar banken till grunden för ett livslångt lärande genom olika projekt i grundskolan. Grundskolan är kommunernas ansvar men vi kan delta på ett kompletterande sätt för att stödja projekt och nya pedagogiska initiativ.” 

Sidor