Fem frågor till Patrik Meijer

 • 51 år
 • Vd Sparbanken Skaraborg sedan idag 4 juni 2018.
 • Började i bank 1987.
 • Jobbat på PKbanken, Nordbanken, Nordea mellan 1987-1998. Handelsbanken 1998-2011. Nykredit 2011-2015.
 • Egenföretagare inom Alternativa Investeringar / Fastigheter 2015-2018. Jobbat inom företagsrådgivning/penningmäklare/chef institutionella kunder/stf vd med mera.
 • Bott 28 år i Stockholm men flyttar nu tillbaka till Skara som är orten där jag växte upp och gjorde grundskolan.
 • Utbildning på Stockholms Universitet.
 • Gift med Cecilia som är konsult.

Ny styrelse vald till Sparbankernas Riksförbund

Göran Hedman, ordförande i Sparbanken i Enköping valdes in som ny ordförande och tackade tidigare ordförande Bo Lundgren för de två år som han varit ordförande.

Tre nya ledamoter valdes även in vid dagens stämma;

 • Bo Bengtsson, vd i Sparbanken Skåne
 • Charlotte Lindberg, vd i Roslagens Sparbank
 • Staffan Påhlsson, vice ordförande i Laholms Sparbank.

 

Omval skedde av vice ordförande Göran Bengtsson, vd i Falkenbergs Sparbank. 

Ledamöter som valdes om var:

Brev till Finansinspektionen

Sparbankernas Riksförbund, nedan Förbundet, har tagit del av rubricerad rapport som innehåller kritik av förhållandevis allvarligt slag riktad mot svenska Sparbanker. Förbundet finner anledning att fästa inspektionens uppmärksamhet på några omständigheter och förhållanden med anledning av inspektionens slutsatser.

Fem frågor till Magnus Bromark

 • 56 år.
 • Började i bank 1983.
 • Vd sedan 23:e april 2018 i Sparbanken i Enköping.
 • Har jobbat ”all over the place” det vill säga började i bankkassa, har varit privatrådgivare, företagsrådgivare, penningmäklare, kreditchef, branschanalytiker, kontorschef, affärsutvecklingschef, marknadschef. Alltså hyggligt bred bankbakgrund.
 • Bor numera igen i Uppsala, efter sejour på 24 år i Luleå respektive Knivsta.
 • Har tre vuxna tjejer (en fru och två döttrar).
 • Akademiskt utbildad i Uppsala respektive Luleå.

REMISSYTTRANDE Promemoria; Krav på rapportering av betalningstider

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Promemorian avseende införandet av en ny lag i vilken företag med mer än 500 anställda ska redovisa uppgifter om avtalade betalningstider, faktiska betalningstider och försenade betalningar.

 

REMISSYTTRANDE Promemoria; Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Promemorians förslag till nya och ändrade regler om pensionsstiftelser i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m. samt förslagen angående ändring i såväl offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som försäkringsrörelselagen (2010:2043).

 

Yttrande angående Promemorian; Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

Förbundet tillstyrker promemorians förslag till nya och ändrade regler som förbättrar de förmånsberättigades ställning i sin helhet.  

 

Fem frågor till Anders Nygårdh

 • 46 år
 • Leksand Sparbank, blev invald i styrelsen 2007 och ordförande 20 april 2018.
 • Född och uppvuxen i Borlänge men bott i Leksand nästan 30 år
 • Gift med Regina och har 3 gemensamma barn (Philip 22år, Lukas 20år, Linnéa 17år)
 • Egenföretagare i 20 år i besöksnäringen, Hotell & Restaurang Moskogen. Moskogen har under alla dessa 20 år varit vår bas men har under dessa år även drivit fler restauranger och hotell i vår bygd.

Fem frågor till Magnus Kvist

 • 49 år
 • Vd i Lekebergs Sparbank sedan 23 mars i år
 • Bor i Örebro och är gift med Ulrika
 • Började i Sparbanksvärlden på ett vikariat på Bergslagens Sparbank 1989 och var sedan kvar där till 2008 (med undantag för ett drygt halvår på dåvarande Köping-Arboga Sparbank) i olika roller och på olika kontor.
 • 2008 började jag på Lekebergs Sparbank som privatmarknadschef och under de efterföljande åren har jag hunnit med att inneha rollerna som rörelsechef, kreditchef och vice vd.

 

Sparbankerna delade ut Årets-UF företag på SM i Ung Företagsamhet

Sparbankerna och Swedbank delade igår ut det prestigefyllda priset Årets UF-företag under SM i Ung Företagsamhet. Våra representanter har suttit i juryn under två dagar och fått ta del av 33 företags pitchar, intervjuat dem, besökt deras montrar på mässan och läst deras delårsrapporter innan juryn till slut korade Årets UF-företag.

REMISSYTTRANDE Förslag till EU-direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråktagande av säkerheter

Allmänt

Förbundet har svårt att se att de föreslagna reglerna skulle medföra förbättringar i avsedda hänseenden för svenskt vidkommande. Förbundet avstyrker förslaget och får i det följande särskilt kommentera några aspekter av förslaget.

 

Sidor