REMISSYTTRANDE Förslag till vissa ändringar i amorteringskraven

Allmänt

Förbundet tillstyrker förslaget men finner anledning att i sammanhanget även kommentera ett förhållande som för närvarande inte är föremål för ändring av föreskriften, men som enligt Förbundets uppfattning borde vara det eller åtminstone borde föranleda ett klargörande från inspektionen.

Ny ordförande och vd i Sparbanken i Enköping

Välbesökt stämma för Sparbanken i Enköping

Det var en välbesökt årsstämma för Sparbanken på Lejondals slott i måndags då cirka 50 av totalt 56 huvudmän deltog. Dessutom fanns där ledningsgrupp, styrelse och speciellt inbjudna på plats. Bland de speciellt inbjudna kan nämnas representanter från Swedbank och tidigare vice vd:ar i Sparbanken i Enköping.

Stämman leddes med bravur av två mötesordförande, Staffan Wohrne och Per Arosenius med bankens chefsjurist Karin Björk Persson som sekreterare.

REMISSYTTRANDE Förslag till nya regler om försäkringsdistribution samt vissa ändringar i fondregler

Allmänt

Förbundet tillstyrker förslaget, men har synpunkter på enskilda komponenter i förslaget. Dessa redovisas i det följande.

 

REMISSYTTRANDE Att främja gröna obligationer SOU 2017:115

Förbundet kan varken tillstyrka eller avstyrka betänkandet då utredningen inte tar ställning i sakfrågan eller presenterar någon slutsats.

Marknaden för gröna obligationer torde vara relativt stor, den är också relativt ung vilket också utredaren skriver. Därför hade det varit angeläget att utredningen redan i detta skede framlagt en uppfattning.

Det har sedan en tid varit känt att EU-kommissionen ska komma med förslag på hur marknaden för gröna obligationer ska regleras så Förbundet har ändå förståelse för att utredaren vill avvakta förslag till lagstiftning.

 

Hans Tiderman blir ny vd för Tjörns Sparbank.

– Tjörns Sparbank har många framgångsrika år bakom sig med mycket stark tillväxt. För att lyfta banken till nästa nivå beslutade styrelsen i höstas att rekrytera ny vd. Vi har i Hans hittat en mycket kompetent ledare med erfarenhet av lokal bankverksamhet, stort samhällsintresse och tydlig kundnytta i fokus, säger Ann-Margreth Konradsson, styrelseordförande i Tjörns Sparbank.

Hans ser fram emot att börja rollen som vd i maj.

REMISSYTTRANDE – förslag till förändrad metod för tillämpningen av riskviktsgolvet för svenska bolån

Förbundet avstyrker förslaget, eftersom tillräcklig analys av effekterna av förslaget saknas.

Fem frågor till Sören Schelander

  • 53 år
  • Vd i Sörmlands Sparbank sedan 2018-04-05

  • Började bankkarriären 1985 och har med uppehåll för studier varit inom branschen hela mitt yrkesverksamma liv. Sedan 1994 som chef och ledare i olika typer av befattningar, mestadels inom lokal retail banking men även med Strategiska frågeställning på koncernnivå (inom Swedbank och Danske Bank). Kommer närmast från uppdrag som vd för Länsförsäkringar Älvsborg och som styrelseledamot för Länsförsäkringar Bank AB.

  • Bor i Skövde

REMISSYTTRANDE Promemorian Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Förbundet delar i allt väsentligt de bedömningar som ligger till grund för förslaget och tillstryker därför förslaget.

Förbundet är dock tveksamt till principen att använda kontrollavgifter som baseras på ett belopp beräknat per person, så som beskrivs i avsnittet Införande av dokumentationsavgift under regler för kontrollavgifts beräkning för personalliggare.

 

Stockholm den 9 april 2018

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen, vd och Anders Thorson

Sparbanken Lidköping ordnar en Sparbanksdag den 14 april

Sparbanksdagen arrangeras för att väcka kunskap och intresse hos människorna i Lidköpingsbygden om Sparbanksstiftelsen Lidköpings arbete.  För att visa att de stöttar projekt som är bra för bygden och gör Lidköping till ett bättre ställe att leva och bo i. 

Sedan 1834 har Sparbanken funnits i Lidköping och jobbat för bygdens bästa. Banken har sedan 2001 delat ut över 200 miljoner till olika projekt i Lidköping via sin ägarstiftelse, Sparbanksstiftelsen Lidköping. Utöver detta har banken stöttat föreningslivet lokalt genom att sponsra cirka 90 föreningar i Lidköping.

REMISSYTTRANDE Promemorian Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

Förbundet delar de bedömningar som ligger till grund för förslaget och tillstryker därför förslaget.

 

Stockholm den 6 april 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, verkställande direktör och Bengt Nordström

Sidor