Ny vd i Sparbanken i Enköping

Efter 16 mycket framgångsrika år har nuvarande verkställande direktören för Sparbanken i Enköping, Göran Hedman, beslutat sig för att gå i pension. Göran kommer att avgå i samband med bankens årsstämma som är fastställd till den 23:e april 2018 och hans sista arbetsdag som vd blir således fredag den 20:e april.

REMISSYTTRANDE FI:s pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor

Allmänt

Förbundet avstyrker förslaget, eftersom de rättsliga förutsättningarna för förslaget förefaller saknas.

Förbundet har noterat att det föreslagna pelare2-kravet inte riktas mot Förbundets medlemsföretag. Förbundet finner trots detta att frågan om de rättsliga förutsättningarna är principiellt intressant.

REMISSYTTRANDE Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

Mer än ett decennium har gått sedan de allmänna råden trädde i kraft och i och med att den samhälleliga och tekniska utvecklingen ständigt går framåt finns behov av en översyn av de allmänna råden.

Patrik Meijer ny vd för Sparbanken Skaraborg

Patrik kommer närmast från en tjänst som vice vd på Nykredit Banks filial i Sverige, där han varit med och byggt upp den svenska verksamheten. Han började sin bana inom bank redan 1987 och har tidigare arbetat på Nordea och Handelsbanken. I samband med att Patrik tillträder sin nya tjänst kommer han att flytta till Skaraborg med sin familj. Han har sedan 1991 bott i Stockholm, men kommer ursprungligen från Skara och har sedan tidigare en gård i området.

Oanade möjligheter - vi hjälper dig att bli digital bankkund

Tiderna förändras och vi lever i en värld där den digitala utvecklingen snabbt går framåt. Det positiva är att det skapar oanade möjligheter för oss i vardagen. Det för med sig effektivitet och enkelhet när du söker och får information, umgås och håller kontakt med andra. Men ett område som många fortfarande anser vara svårt och krångligt handlar om digitala banktjänster. Idag står ungefär en miljon människor i Sverige utanför centrala tjänster som BankID och Swish.

 

REMISSYTTRANDE Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ” Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning”, nedan benämnt ”Förslaget”.

 

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslaget avseende kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning.

Tidningen Lyckoslanten får hedersomnämnande av Privata Affärer

Lyckoslanten vill uppmuntra och inspirera barn att lära sig om ekonomi. Tidningen tilldelas nu Årets Hedersomnämnande av Privata Affärer med motiveringen ”I 91 år har denna djupa kunskapskälla spritt lärdom och inspiration åt nya generationer”. Hedersomnämnandet delas ut i samband med Privata Affärers utmärkelse Årets Bank.

– Lyckoslanten är en klassisk tidning värd att spara för framtiden, säger Mats Olsson, fristående bankkonsult och ledamot av Privata Affärers jury.

Information från styrelsen i Sparbanken i Karlshamn

Henrik Kördel byter tjänst

Med anledning av Henrik Kördels sjukskrivning har Sparbanken i Karlshamns styrelse och Henrik Kördel kommit överens om att Henrik Kördel byter tjänst från och med den 18 december 2017. Henrik Kördel frånträder rollen som vd och är från och med idag Senior Advisor i Sparbanken i Karlshamn. I Henriks roll som Senior Advisor står han till förfogande såsom en resurs för styrelsen och bankens ledning. Henrik är fortfarande sjukskriven.

Daniel Lang är ny vd i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Daniel Lang är 42 år och bor i Vena, vilket är en av de tre orter där banken har kontor. Han har jobbat i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank i cirka 4 år, senast som Företagsrådgivare.

Daniel arbetade innan dess som fastighetsmäklare i 12 år, varav 8 år som franschisetagare inom Fastighetsbyrån. Han är engagerad i det lokala föreningslivet och medlem i såväl musikkår som manskör.

REMISSYTTRANDE om Promemorian Upplösning av sparbankernas säkerhetskassa och vissa anda frågor (FO2017/03554/B) - komplettering

Sammanfattning

Förbundet avstyrker förslaget om föreskriftsrätt enligt 8 kap LBF för Finansinspek-tionen. Förbundet anser att det saknas behov av den föreslagna föreskriftsrätten. 

 

Sidor