Sparbanken Nord: Unikt multimediakoncept med William Spetz

Det nya konceptet är en mix av radio, tv och frågesport. Programmet som ska distribueras via webben varje vecka leds av William Spetz, en av Sveriges största Youtube-profiler. Med humor och unik teknik skapas nya vägar och möjligheter till engagemang, lärande och kunskap.

Från ickefråga till tillväxtfråga

– Vår genusmedvetenhet har bidragit till en harmoni på banken som gör att medarbetarna trivs bättre och trivsel gynnar effektivitet, berättar Anders Thorson vd Hälsinglands Sparbank.

Efter att Anders besökt ett seminarium med inriktning genus och såg att de mest framgångsrika företagen hade flest kvinnor i ledningen tänkte han: "Det här måste vi satsa på". Därför, när banken fick möjlighet att delta i forskningsprojektet Genusmedvetet ledarskap, tvekade han inte till att tacka ja.

Sparbankerna i Almedalen 2013

Hur tar vi tillvara på kompetensen hos unga ensamkommande ungdomar?

Sparbanken Nord arrangerade tillsammans med Fryshuset seminariet ”Hur tar vi tillvara på kompetensen hos unga ensamkommande ungdomar?”. Där diskuterades bland annat vilka resurser och insatser som krävs för att unga ensamkommandes potential ska kunna bidra till deras egen och samhällets utveckling. Framgångsrika metoder från Piteå kommun och Fryshuset Malmö lyftes.

Gastronomiska Samtal skapar möjlighet till regionalt företagande

Gastronomiska samtal är en förening som skapar en arena för branschöverskridande kreativa matsamtal för att utveckla det svenska köket och bidrar bland annat till landsbygdsutveckling, sysselsättning och produktutveckling. Gastronomiska samtal har etablerat tävlingen Matverk som engagerar människor över hela Sverige som arbetar med allt från jord till bord.

Tag med dina idéer till Valdemarsviks Sparbank

– Vi vill bjuda in människor till ett första samtal, utan att de ska känna att de måste ha en färdig affärsplan på fickan, berättar Håkan Eriksson, vd Valdemarsviks Sparbank.

Valdemarsviks Sparbank är, precis som många andra sparbanker, verksam på en mindre ort med sviktande befolkningsunderlag och ungdomar som flyttar.

Engagemang som lönar sig

Förra året firade banken sitt 120-årsjubileum med att bygga ut sina lokaler och nyanställa personal. Trots att Ekeby bara har 2 000 hushåll och ligger en kvarts bilresa från Helsingborg växer antalet kunder stadigt.

Fokus på miljön med revision

– Certifieringen är en bekräftelse på att jag verkligen kan de här frågorna. Jag har blivit bättre på att läsa in mig, men också på att upptäcka systemfel som orsakar stor miljöpåverkan, säger Annika Nelson Berg.

För Sala Sparbank innebär det inte bara en kvalitetssäkring av de interna miljörevisionerna, utan också att man numera kan erbjuda företagskunder en kvalificerad miljörevision.

Miljöarbetet har alltid varit viktigt för Sala Sparbank – redan 2002 blev man Nordens första miljöcertifierade bank.

Unga jobb i Alingsås –50 praktikplatser för unga

Sparbanken i spetsen vill tillsammans med näringslivet skapa praktikplatser åt unga mellan 18-25 år. Satsningen vänder sig främst till färdigutbildade men som idag saknar arbetslivserfarenhet.

– Vi har väldigt hög ungdomsarbetslöshet om man jämför med övriga grannkommuner och därför ställde jag frågan vad banken kan göra för att minska arbetslösheten bland unga, säger Anders Samuelsson vd på Sparbanken Alingsås.

Banken gav starthjälp

Per Johansson är en välkänd entreprenör i Västervik, där han är född och uppvuxen. Efter journalisthögskolan i Göteborg, några år utomlands i Asien och Latinamerika, blev det en omstart i Västervik 1982 som nyhetsreporter. Han blev egen entreprenör inom media 1987 och kom till ett förfallet och igenvuxet Gränsö slott 1988 som kommunen haft i sin ägo.

Bytte bank på äldre dar

– Jag kände mig obekväm där och fick inte samma personliga service som jag var van vid, berättar Morgan som istället vände sig till Varbergs Sparbanks kontor i Bua. Där blev jag vänligt välkomnad och fick en positiv känsla på direkten.

Det visade sig inte var så besvärligt att byta bank som han befarat.

– Övergången gick hur lätt som helst, personalen i Bua hjälpte mig med all pappersexercis både för min privata del och för firman. Jag har fått mycket bra rådgivning vad gäller olika placeringar och sparfonder och ska nu flytta över min pensionsförsäkring till Bua också.

Sidor