Vd Per Richardsson lämnar Varbergs Sparbank

Pressmeddelande Varberg den 15 oktober 2018 

 

Styrelsen för Varbergs Sparbank AB och Per Richardsson har inte samma syn på hur företaget skall utvecklas framåt. Det har fått till följd att parterna i samförstånd kommit fram till att det då är lämpligast att Per stiger av sitt uppdrag med omedelbar verkan.

Styrelsen vill passa på att tacka Per för hans arbete i banken och önska honom lycka till i framtiden.

Under en övergångsperiod fram till en ny vd är på plats kommer Jennie Svahn, privatmarknadschef och Andreas Björk, CFO, att träda in i rollen som tf vd.

Sparbankerna har nöjdast företagskunder

På privatsidan har sparbankerna så nöjda kunder att de hamnar på tredje plats.

Anledningen att det går bättre för sparbankerna som grupp jämfört med många andra banker tror SKI kan vara förmågan att kombine­ra tekniska tjänster med personlig och nära service.

Senaste åren har kundnöjdheten i genomsnitt gått ner, men nu ser det ut som botten är nådd och kundernas förtroende är på väg upp. Även sparbankerna som grupp har fått bättre resultat i år jämfört med förra året, 72,2 (70,2 förra året) av privatkunder och 73,2 (68,9 förra året) av företagskunder.

 

Sparbanken Tanum har blivit en lokal nyhetskanal

För tredje året i rad arrangerades konferensen Someday (Social Media Day) i tisdags på Färgfabriken i Stockholm. I år var det talare från stora bolag som Microsoft, Facebook, Systembolaget och så Henrik Carlsson från lilla företaget med det stora hjärtat, Sparbanken Tanum. Henrik var inbjuden för att berätta om hur ”den lilla banken klår storbankerna i engagemang med hästlängder”.

Sparbanken Skaraborg satsar 2,5 miljoner på Skara Skolscen

Samarbetet löper till att börja med över tre år och innebär att Skara skolscen får ett ekonomiskt stöd för att kunna arbeta med verksamhetsutveckling. 

– Våra intentioner är att fortsätta samarbetet även efter tre år eftersom vi vet att kultur är en stor del av samhällsutvecklingen och ser en stor potential i det här projektet, berättar Liselotte J Sterneborn, ordförande i Sparbanksstiftelsen Skaraborg. 

Falkenbergs Sparbank delade ut drygt 1 miljon kronor på Sparbanksdagen

Mest pengar får Falkenbergs Matdagar, 300 000 kr uppdelat på tre år. Årets matdagar går av stapeln den 7-8 september. Då förvandlas Falkenbergs innerstad till ett myllrande mecka av mat, dryck och musik.

– Det är en fantastisk helg där Falkenbergs matentreprenörer verkligen sätter Falkenberg på kartan, säger Göran Bengtsson vd på Falkenbergs Sparbank.

Ett annat spännande projekt som får bidrag från Framtidsbanken är ”Uppstart av Invest Falkenberg”. Uppstarten sker i samarbete mellan näringslivsorganisationen Näringslivet Falkenberg och kommunens näringslivsbolag.

Stort intresse för stängselbidrag från Sparbanken Eken

– Trycket med ansökningar har varit högt redan från första dagen då ansökningsformuläret öppnade. Totalt har 70 ansökningar beviljats och betalats ut till djurägare. Även om stängselbidraget nu är slut har banken fortfarande beredskap att, genom foderkredit, kunna hjälpa befintliga kunder att klara av extra kostnader för foderinköp berättar Leif Fransson, vd på Sparbanken Eken.

 

Laholms Sparbank fördubblar summan från försäljningen av Majblommor

Försäljning av Majblommor sköts av Majblommans lokalföreningar runt om i Sverige. De delar ut bidrag till barn upp till 18 år som har svårt att få ekonomiskt stöd hemmifrån. Stödet kan gå till exempel fritidsaktiviteter, glasögon, en cykel eller något annat som är viktigt för barnet. 

 

Allt började år 2010 och sedan dess har Laholms Sparbank vartannat år fördubblat summan som de lokala föreningarna har fått som överskott vid försäljning av Majblommor. Totalt: 726 178 kronor.

Bjursås Sparbank stöttar föreningen Glimmas verksamhet för barn och unga

– Jag blev så chockad att jag bröt ihop när jag fick beskedet från Bjursås Sparbank, berättar Glimmas grundare Sussi Wilen Dacke.

Föreningen har sin verksamhet i Falun och utgår från sin träningslokal GlimmaHouse på Britsarvet. Målet är att få alla barn och unga att känna ett egenvärde och en glädje över att få lyckas.

Laholms Sparbank avsätter 10 miljoner för att hjälpa lantbrukare i den extrema torkan

Vi är en lokal sparbank som värnar om vår bygd. Med anledning av den extrema torkan har Laholms Sparbank därför avsatt 10 miljoner kronor i en satsning för att hjälpa växtodlingsgårdar, maskinstationer och djurproducenter. Vi kommer att hjälpa våra helkunder i form av förmånliga lån. Detta gör vi för att hjälpa en stor och viktig näring i vårt verksamhetsområde.

16 sparbanker bland de 20 mest solida bankerna i Sverige

I Sverige finns 90 svenska banker (bankaktiebolag, medlemsbanker och sparbanker) med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet. Årets mätning av bankernas soliditet visar en sammanlagd soliditet på 5,92 procent (2016: 5,71 procent) och ett sammanlagt eget kapital på cirka 885 (846) miljarder svenska kronor. Balansomslutningen är cirka 15 025 (14 867) miljarder svenska kronor, cirka 3,3 gånger Sveriges BNP för 2017. De fyra storbankerna; Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken står för 88,3 procent (89,4 procent) av bankernas sammanlagda balansomslutning.

Sidor