Sparbanken Västra Mälardalen lanserar Föreningsmiljonen – ger 1 miljon till föreningar med ungdomsverksamhet i Västra Mälardalen

– Syftet med Föreningsmiljonen är att stötta föreningar som bedriver ungdomsverksamhet här i regionen. Det här är ett av många sätt för oss att göra det bättre för dem som lever, bor och verkar i Västra Mälardalen. Eftersom vi är en äkta Sparbank ger vi tillbaka av vår vinst till regionen, och Föreningsmiljonen är ett sätt för oss att göra detta, säger Mikael Bohman, vd på Sparbanken Västra Mälardalen.

Föreningsmiljonen innebär extra pengar till föreningarna, utöver de medel som banken redan bidrar med, bland annat i form av sponsring och Sparbanksmiljonen.

Avesta lasarett får ta emot gåvan på 1,3 miljoner från Södra Dalarnas Sparbank

Landstingsstyrelsen har beslutat att ta emot gåvan och Avesta Lasarett kan nu se fram emot ny och modern sjukvårdsutrustning till ett värde av 1.3 miljoner kronor

Sparbanken Västra Mälardalen hjälper till att förebygga mobbning – ger boken ”En skola fri från mobbning ” till skolorna i regionen

– Vi vill bidra till att förebygga mobbning i regionen där vi verkar. Därför tar vi detta initiativ, som vi hoppas kan göra skolgången tryggare för barn och ungdomar här i Västra Mälardalen, säger Mikael Bohman, VD på Sparbanken Västra Mälardalen.

Sölvesborg-Mjällby Sparbank ordnar språkbank för nyanlända flyktingar

Sparbankerna bildades ursprungligen av socialt intresserade personer. De såg sparbankerna som en lösning på den tidens sociala problem. Detta är ett arv som fortfarande är viktigt för oss.

En av Sölvesborg-Mjällby Sparbanks grundpelare är att ta en aktiv roll i vår närmiljö och stödja kommunens utveckling och de olika aktiviteter som sker inom kommunens gränser. Vi vill engagera oss i det som är viktigt för oss men även det som kommunen och omvärdens anser är av vikt.

Sparbanken Skåne sätter 100 000 kunder i skolbänken

Bakgrunden till satsningen är insikten att många kunder numera är osäkra på vilken service bankkontoren erbjuder samtidigt som de endast använder en liten del av de tjänster som finns tillgängliga i internetbanken.

Sparbankernas närvaro i Almedalen ökar

I Sparbankernas tält på Hamnplan arrangerade vi flera korta välbesökta seminarier varje dag på temat För oss är varje stad en huvudstad, för att prata om den lokala förankringen i en sparbank.

Debattartikel "Regionens bank har kontanter"

Politikerna Christina Snell Lumio och Håkan Svenneling som skrivit debattartikeln lyfter ett missnöje som många människor i Norrbotten säkert håller med om. Tillgången till kontanter och ett lokalt bankkontor på hemorten är värdefullt för väldigt många. Men, att påstå att det inte finns alternativ är dock missvisande. Särskilt i 10 av Norrbottens kommuner där det finns ett tydligt alternativ.

Stöd åt föreningslivet

Sparbanken på Tjörn har en lång tradition av att stötta det lokala föreningslivet och samhället. Under förra året hann man, bland mycket annat, med att inviga två konstgräsplaner, namnge en idrottshall och bidra till en talangkonsert där unga musiktalanger och konstnärer belönades.

– Idrottsföreningarna är generellt väldigt duktiga på att söka pengar och sponsorskap. Andra före- ningar och verksamheter händer det faktiskt att vi söker upp för att se om vi kan bidra på något sätt, säger Mattias Kjellberg.

Sparbanken som vill driva frågan om tillväxt och vända trenden

2013 lanserade banken konceptet Tokiga idéer som gick ut på att få tillstånd ett förändrat synsätt och skapa mod att ta oprövade vägar. Banken ville nå de människor som bar på tankar som ”Kan vi verkligen flytta till skärgården?”, ”Törs jag starta det där företaget?”, ”Är det verkligen något innovativt?” och ”Sån’t kan man väl inte prata med banken om...?”.

– Här i Valdemarsvik är Valdemarsviks Sparbank den ekonomiska kraften i bygden precis som så många andra sparbanker är på sina respektive orter, säger vd Håkan Eriksson.

Sidor