Press & Opinion

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för sparbanker och stiftelseägda bankaktiebolag samt sparbanksstiftelser. Vår uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Vi representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart för våra medlemmar.

Pressrum

Pressreleaser, pressbilder och övrig pressinformation hittar du

i vårt nyhetsrum på Mynewsdesk följa oss och bli uppdaterad på nyheter.

 

Du hittar oss också på:

Sparbanksperspektiv blogg

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

 

Senast uppdaterad: 
2019-08-06