Sparbankernas Riksförbunds medlemmar har beslutat att utöka förbundets verksamhet

Beslutet skedde på Förbundsstämman 27 maj som hölls i Visby med Sparbanken Gotland som värdbank. Beslut togs att utöka förbundet med fler resurser för att möta den förändring som pågår inom den finansiella marknaden, på såväl regelverksområdet som utifrån kundernas krav. Rekryteringsarbetet kommer...

Sparbankernas Ägareförenings uttalande med anledning av misstänkt penningtvätt i Swedbank

Sparbankerna, som är största ägare i Swedbank, ser mycket allvarligt på penningtvätt. Det är grov kriminalitet som skapar stora problem, inte bara för banker, utan för samhället i stort och som också oroar vanliga bankkunder. Vi ser allvarligt på de uppgifter som framkommit om Swedbank. Som...

Sparbankerna har lämnat remissyttrande: Skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter FI Dnr 17-9236

Förbundet är inte avvisande till idén om skuldkvot, som ett sätt att stävja hushållens skuldsättning och motverka risker för samhället, även om problemen har sin huvudsakliga grund i det extremt låga ränteläget. Förbundet anser emellertid att förslaget till regler om skärpt amorteringskrav bör...

Sidor