Mätningar

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 2019 pdf

Småföretagsbarometern län för län 2019

Småföretagsbarometern 2018 pdf

Småföretagsbarometern län för län 2018

Läs mer om Småföretagsbarometern i samarbete med Swedbank och Företagarna

 

Lantbruksbarometern

Lantbruksbarometern hösten 2019

Lantbruksbarometern 2019

Lantbruksbarometern 2018 pdf

Lantbruksbarometern i samarbete med LRF Konsult och Swedbank

 

Skogsbarometern

Skogsbarometern 2019 pdf

Skogsbarometern 2018 pdf

Skogsbarometern 2017 pdf

Skogsbarometern i samarbete med LRF Konsult och Swedbank

 

Bankbarometern

Bankbarometern 2015, Så upplever Sveriges bankkunder sin relationen med banken pdf

 

SKI - Svenskt Kvalitets Index

Den årliga SKI Bankundersökningen hittar du på kvalitetsindex.se

 

Senast uppdaterad: 
2019-11-28