REMISSYTTRANDE – Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Promemorians förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretag, att en försäkring meddelad av ett tjänstepensionsföretag ska kunna klassificeras som en pensionsförsäkring samt vissa förvärv av försäkringsbestånd undantas från stämpelskatt för de fastigheter eller tomträtt som ingår i förvärvet.

 

Yttrande angående Promemorian; Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Förbundet tillstyrker promemorians förslag till ändrade regler.  

 

Stockholm den 23 oktober 2018

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande direktör och Jan Hedqvist

                                                                          

Senast uppdaterad: 
2018-10-23