Aktieinnehav

Sparbankernas samlade aktieägande i Swedbank AB

Sparbankernas Ägareförenings totala ägande, antal 118 660 951
Totalt antal aktier i Swedbank 1 132 005 722
Andel Sparbankernas Ägareförening äger i Swedbank, % 10,48

Per 31 oktober 2018

 

Lista på de 10 största aktieägarna i Swedbank

 

Senast uppdaterad: 
2018-12-07