Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Sparbanksprogrammet 2018

Del 1 - Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, Stockholm

onsdag, januari 31, 2018 - 10:00 till torsdag, februari 1, 2018 - 17:00

Del 2 - Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, Stockholm

onsdag, april 25, 2018 - 10:00 till torsdag, april 26, 2018 - 17:00

Del 3 - Bryssel

tisdag, september 4, 2018 - 09:15 till fredag, september 7, 2018 - 08:00

Sparbankernas Riksförbund erbjuder under 2018 medlemmarna att utbilda blivande ledare/chefer om sparbankernas uppbyggnad och sparbanksprocessen. Utbildningen ger även insikt i vilka lagar och förordningar banker har att förhålla sig till, de olika lagstiftningsdelarna, granskning och uppföljning, men också var det är viktigt att vara närvarande som sparbank. Samt hur förhållandet ser ut för sparbankerna lokalt, nationellt och internationellt. Genom utbildningen ska självförtroende och insikt om sammanhangen stärkas samt att bilda nätverk för att i framtiden kunna stötta varandra i nya utmaningar och frågor.

Program

Utbildningen genomförs vid tre tillfällen under 2018. Först i Stockholm och avslutas i Bryssel. Programmet är ännu inte fastställt i sin helhet, men datum gäller. Ett utförligare program kommer under hösten.

Från lagstiftare till Sparbank – hur hänger det ihop?

Del 1

31 januari – 1 februari

Startar kl 10.00 och avslutas 17.00

Plats: Sparbankernas Riksförbund Vasagatan 11

Hur fungerar en Sparbank?

Under två dagar går vi igenom grunder, uppbyggnad och beslutsordning i en Sparbank.

Lagar och regler, kapitaltäckning och åtgärder mot penningtvätt och finansiering mot terrorism. Utbildningen leds av riksförbundets experter samt externa föreläsare.

Del 2

25 – 26 april

Startar kl 10.00 och avslutas 17.00

Plats: Sparbankernas Riksförbund Vasagatan 11

Sparbanken och myndigheterna – studiebesök och teori

Två dagar med studiebesök hos myndigheter och beslutsfattare för ökad förståelse för sambanden mellan bank – myndigheter och domstolar. Vi besöker bland annat Förvaltningsdomstolen, Finansdepartementet, Riksdag, Riksbank och Riksgäld.

Del 3

4 – 7 september

Plats: Bryssel

Vilken roll spelar EU och ESBG för Sparbankerna?

Studiebesök och möten med myndigheter, branschorganisationer, företag, bank samt externa föreläsare ska öka förståelsen för det internationella arbetet.

Mat och logi

Vid samtliga tillfällen ingår mat och logi i programmet. Resor till och från utbildningstillfällena tillkommer.

Anmälan och frågor

Anmäl dig till Tina Hasslund eller i formuläret nedan, Tina.hasslund@sparbankerna.se, 08-684 206 20

Har du frågor kontakta Catarina Bennetoft

Catarina.ext.bennetoft@sparbankerna.se , 0706 55 45 59