Statusmeddelande

Anmälan är stängd, kursen har redan varit. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Utbildning för Jurister - Generationsskifte

onsdag, mars 4, 2015 - 09:30 till torsdag, mars 5, 2015 - 17:00

Enligt beräkningar finns det cirka 200 000 företag i Sverige som inom en 10-12 års period står inför frågan om företaget ska generationsskiftas inom familjen, säljas externt eller läggas ner. Ägarskiften kräver ofta lång planering där företagaren ställs inför en mängd strategiska, ekonomiska och juridiska frågeställningar.

 Banken och bankens jurist har en viktig roll att fylla som rådgivare och coach till dem som går igenom en ägarskiftesprocess. I din roll som rådgivare krävs att du kan delta i den praktiska planeringen av ett ägarskifte och har kunskaper om vilka metoder som är användbara.

Under kursen diskuterar och analyserar olika handlingsalternativ. De skatterättsliga frågorna som är av central betydelse vid ägarskiftet kommer att belysas. Men även frågor som rör företagarens behov av familjerättsliga dokument berörs. Vidare kommer mer praktiska frågor att avhandlas såsom hur planerar företagaren överföring av sina kunskaper, kundrelationer och nätverk till den som övertar företaget, vilka frågor kommer revisorn, redovisningskonsulten, banken och försäkringsbolaget att vara fokuserade på under ägarskiftesprocessen, hur företaget ska värderas.

Tid: 09:30 – 17:00

Fika: 10:30 samt 15:00
Lunch: 12:30 – 13:30
Middag: Gemensam middag onsdagen den 4 mars kl. 19:00

Plats: Nordic Light Hotel, Vasaplan 7 i Stockholm

Kursledare: Advokat Per Dahlkvist, Zedendahl Advokatbyrå, Borlänge och Skattekonsult Annika Landemark, Stångebro Skatt AB, Linköping

Anmälan: Anmälan skickas till tina.hasslund@sparbankerna.se med uppgift om namn, bank och eventuell allergi. Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan kursstart debiteras

Frågor: Vid frågor om utbildningen, kontakta Ann-Charlott Rindstig, 0221-344 59 eller ann-charlott.rindstig@sparbankenvm.se

Hotell: Bokas av deltagarna.
 

Kort om vad kursen handlar om

Finansieringsfrågor Finansieringsmodeller och aktiebolagsrättsliga frågor i samband med ägarskifte

Skatteplanering Modeller för ägarskifte, Paketering, gåva, inlösen, apport mm., överlåtelse av näringsfastighet

Ekonomisk familjerätt Familjerättsliga frågor i samband med ägarskifte

Avtalsfrågor Aktieägaravtal, avtal om företagsöverlåtelse, optionsavtal

Praktiska övningar Ägarskifte inom familjen, ägarskifte till kompanjon, successiva överlåtelser, överlåtelse till extern köpare

Lärare

Skattekonsult Annika Landemark, Stångebro Skatt AB, Linköping

Annika Landermark har mångårig rutin och erfarenhet från praktisk rådgivning åt små och stora företag. Hennes breda kunskap inom skatte- och bolagsrättsliga frågor vid bl.a. generationsskiften har gett henne ett stort engagemang och förståelse för kundens problem och frågor. Annika har tidigare arbetat som skattekonsult hos KPMG, Pwc och Mazar.

Advokat Per Dahlkvist, Zedendahl Advokatbyrå, Borlänge

Per Dahlkvist har lång och gedigen erfarenhet inom bl.a. skatte- och familjerätt. Tidigare var Per verksam som bankjurist, jurist hos LRF och skattejurist hos Pwc. På Zedendahls Advokatbyrå är han specialiserad inom civil- och skatterättsliga frågor som rör ägarskifte av små och medelstora företag.

Både Annika och Per är meriterade föreläsare och delar gärna med sig av sina erfarenheter från tillämpningen av lagstiftning och praxis i det dagliga arbetet.