Utbildning för styrelser i Sparbanksstiftelser

29 januari - 5 februari 2020

onsdag, januari 29, 2020 - 09:00 till onsdag, februari 5, 2020 - 16:00

30 januari - 6 februari 2020

torsdag, januari 30, 2020 - 09:00 till torsdag, februari 6, 2020 - 16:00

25 - 26 februari 2020

tisdag, februari 25, 2020 - 09:00 till onsdag, februari 26, 2020 - 16:00

3 - 10 mars 2020

tisdag, mars 3, 2020 - 09:00 till tisdag, mars 10, 2020 - 16:00

4 - 11 mars 2020

onsdag, mars 4, 2020 - 09:00 till onsdag, mars 11, 2020 - 16:00

28 april - 5 maj 2020

tisdag, april 28, 2020 - 09:00 till tisdag, maj 5, 2020 - 16:00

25 augusti - 1 september 2020

tisdag, augusti 25, 2020 - 09:00 till tisdag, september 1, 2020 - 16:00

26 augusti - 2 september 2020

onsdag, augusti 26, 2020 - 09:00 till onsdag, september 2, 2020 - 16:00

Sparbankernas Riksförbund har efter medlemmarnas önskemål arbetat fram en utbildning för styrelser i sparbanksstiftelser i rollen som ägare av bankaktiebolag. Det har skett i samverkan med StyrelseAkademien.

Vi rekommenderar att hela styrelsen i respektive stiftelse genomför utbildningen samtidigt och med fördel även samordnar med annan eller andra lämpliga stiftelser. 

I stora drag kommer utbildningen behandla sparbanksstiftelsernas

  • Bakgrund               
  • Roll
  • Uppdrag
  • Styrning
  • Omvärld
  • Ekonomi
  • Organisation
  • Verksamhet
  • Bankmarknadens förutsättningar
  • Värdeskapande styrelsearbete inklusive ansvar och arbetssätt

När: Utbildningen genomförs normalt sett under två heldagar med en veckas mellanrum. På kvällen före dag två samlas deltagarna över en middag som upptakt till avslutningsdagen - start dag 1 kl 09.00, slut 17.00, start dag 2 kl 08.00, slut 16.00

Vi erbjuder nu följande tillfällen som i första hand avser hela styrelser från respektive stiftelse:

29/1 och  5/2 - start dag 1 kl. 9-17, gemensam middag 4/2, start dag 2 kl. 8-16 den 5/2
30/1 och  6/2 - start dag 1 kl. 9-17, gemensam middag 5/2, start dag 2 kl. 8-16 den 6/2
25/2 och 26/2 - start dag 1 kl.9-17, gemensam middag 25/2, start dag 2 kl. 8-16 den 26/2
3/3 och  10/3 - start dag 1 kl. 9-17, gemensam middag 9/3 och start dag 2 kl. 8-16 den 10/3
4/3 och 11/3 - start dag 1 kl. 9-17, gemensam middag 10/3 och start dag 2 kl. 8-16 den 11/3
28/4 och 5/5 - start dag 1 kl. 9-17, gemensam middag 4/5 och start dag 2 kl. 8-16 den 5/5

Följande utbildningstillfällen erbjuds som ”uppsamlingsheat” där ledamöter från olika stiftelsestyrelser som inte kunnat delta enligt ovan kan anmäla sig:

25/8 + 1/9 - start dag 1 kl. 9-17, gemensam middag 31/8 och start dag 2 kl. 80-16 den 1/9
26/8 + 2/9 - start dag 1 kl. 9-17, gemensam middag 1/9 och start dag 2 kl. 8-16 den 2/9

Var: Utbildningar kommer att i möjligaste mån förläggas i det område där de flesta styrelserna kommer ifrån. Vi återkommer med besked så snart vi fått in anmälningarna. I annat fall kan ni räkna med att utbildningen genomförs i Förbundets lokaler på Vasagatan 11, Stockholm.

Anmälan: Vi behöver er anmälan senast den 13 december 2019. Anmälan är bindande.  

Kostnad: Preliminär kostnad är ca 15.000 kronor/deltagare om det är 18 deltagare per utbildningstillfälle. Kostnader för resor, logi och gemensam middag ingår ej. 

Kursledare: Christina Lindberg och Nils-Erik Persson, StyrelseAkademien

 
1 Start 2 Complete