Utbildning/Påbyggnadskurs - Emotionell intelligens för bank

Sparbankernas Riksförbunds lokaler, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm

onsdag, april 24, 2019 - 10:00 till 15:00

Sparbankernas Riksförbund erbjuder i samarbete med Empathy HB en påbyggnadskurs i Emotionell intelligens för bank.

Max antal kursdeltagare: 15 st.

Pris: ca 5000:-/kursdeltagare inkl. lunch och fika.

De fyra framtida utmaningarna för bank; Digitaliseringen som skapar ny konkurrens, Kundernas förändrade beteende, Makroekonomiskt läge och Regelverk, har en gemensam nämnare - medarbetarna och bankorganisationen som i sitt dagliga och strategiska arbete hanterar dessa fenomen.

En sparbank ska förvalta och utveckla arvet, vilket naturligt förknippas med hög kundnöjdhet, relevant kompetens, lokal närvaro och samhällsengagemang. En emotionellt intelligent organisation har bättre förutsättningar att både förvalta och ta sig an de utmaningar som varje sparbank möter. Ämnet emotionell intelligens behandlar organisationsutveckling i en vid bemärkelse och belyser såväl psykologiska, sociala som ekonomiska aspekter. I ämnet ingår också den emotionella processen och dess samverkan med ekonomistyrning och försäljning. Ämnet täcker också praktisk förståelse för hur emotioner används.

Syfte

Utbildningen i emotionell intelligens syftar till att utveckla deltagarens grundläggande förståelse för emotioner i den lokala sparbanken. Häri inbegrips förståelsen för positiva och negativa emotioners roll för affärsmodellens praktik samt väcka intresse för emotionernas betydelse i bankverksamheten.

Utbildningen ger deltagaren utvecklade kunskaper och praktiska verktyg i kopplingen mellan emotionell intelligens och ekonomistyrning i bank.

Utbildningen ger utvecklad kunskap och stöd i hur rådgivningen kan utformas och omsätter emotionella idéer till praktisk bankverksamhet.

Målsättning

Utbildningen i sambandet ekonomistyrning och emotionell intelligens ger förutsättningar att i flera steg utveckla:

1. Kunskaper om, hur växlingar mellan olika stämningar påverkas av emotionerna motivation och stress.

2. Förmågan att via sin egen emotionsbedömning utveckla sin EQ-förmåga.

3. Förmågan att använda rätt emotionsteknik som redskap i den dagliga verksamheten.

Anmälan:  Anmälan ker genom formuläret nedan senast den 29 mars 2019. Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan kursens start debiteras.