Stockholmtorsdag, mars 19, 2015 - 09:00

Utfrågning i Sveriges Riksdag om den framtida utvecklingen för kontanthanteringen i samhället

Finansutskottet håller öppen utfrågning i Sveriges Riksdag om den framtida utvecklingen för kontanthanteringen i samhället.

Öivind Neiman, vd Sparbankernas Riksförbund medverkar tillsammans med:

  • Christina Rehnberg, näringslivsenheten, Länsstyrelsen i Dalarna
  • Sten Selander, avdelningschef, Post- och telestyrelsen
  • Annika Wallenskog, biträdande analyschef, Sveriges kommuner och landsting
  • Leif Trogen, avdelningschef, Bankföreningen
  • Beng Nilervall, betalansvarig, Svensk Handel
  • Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, Riksbanken
  • Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP)

Mer information finns på riksdagen.se

 

Lägg till i kalender